Editörler ve Kurullar

Editör

 1. Dr. Tülay KARADAYI YENİCE, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Danışma Kurulu (Advisory Board)

 1. Prof.Dr. Ahmet ALKAN, Selçuk Üniversitesi
 2. Prof.Dr. Ülkü ALTINOLUK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 3. Prof.Dr. Görün ARUN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 4. Prof.Dr. Syed Zainol Abidin IDID, Univerisiti Teknologi Malaysia
 5. Prof.Dr. Spencer LEINEWEBER, University of Hawaii  
 6. Prof.Dr. Peter MARCUSE, Columbia  University
 7. Prof.Dr. Marc Aurel SCHNABEL, The Chinese University of Hong Kong
 8. Prof.Dr. Koray ÖZCAN, Pamukkale Üniversitesi
 9. Prof.Dr. Handan DÜLGER TÜRKOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
 10. Doç.Dr. Mehmet Fatih ALTAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
 11. Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE, Ege Üniversitesi
 12. Doç.Dr. Ümmügülsüm ÖZKAN TER, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 13. Doç. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Türkiye
 14. Doç.Dr. Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 15. Doç.Dr. Mustafa TOSUN, Selçuk Üniversitesi
 16. Doç.Dr. M.Serhat YENİCE, Hasan Kalyoncu Üniversitesi