Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Artium için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

YAZARLAR İÇİN

Dergiye yazı teslimi, çalışmanın daha önce yayınlanmadığı, başka bir yerde yayınlanmasının düşünülmediği ve ATRiUM Dergisi'nde yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'ne devreder. Yazar(lar), izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul eder(ler). Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise basılmamış olmak kaydıyla toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilerek sunulabilir.

SAYFA YAPISI
Sayfa boyutu A4 kâğıt boyutunda olmalıdır. Sayfa yapısında üst bölümden 3 cm,  alt bölümden 2,5 cm,  sol bölümden 3 cm, sağ bölümden 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Metin, sağa ve sola dayalı tek aralık olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Metin Arial yazı karakterinde 10 punto ile yazılmalıdır. Makaleye sayfa numarası eklenmelidir. Makaleler için tercih edilen yazı uzunluğu kaynakça dâhil 6000-7000, görüş ve araştırma özetleri için 2000-2500, kitap eleştirileri 500-1000 kelimedir.

MAKALE BAŞLIĞI
Makale başlığı metnin içeriğini yansıtmalı, 70-80 harfi geçmemeli ve gereksiz uzatmalardan kaçınılmalıdır. Başlık Arial yazı karakterinde 16 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Başlık kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

ÖZET (TÜRKÇE VE İNGİLİZCE)
Özet ve Abstract; yazıya konu olan çalışmanın amaç, kullanılan yöntem, ulaşılan sonuç ve değerlendirmelerini içermelidir. Özet 150-170 kelime aralığında olmalıdır. Özet bölümü, Arial yazı karakteri ile 10 punto olarak yazılmalıdır. Satırlar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Özet kelimesi büyük harfle 10 punto ve kalın (bold) olmalıdır. Özet kelimesi ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmamalıdır.

ANAHTAR KELİMELER
Özet ve abstract kısımlarından sonra, makalenin konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en az 3, en çok 5 adet anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler önemlerine göre sıralanmış, Arial yazı karakteri ile 10 punto ve italik yazılmalıdır. Sadece anahtar kelimeler ve keywords kelimeleri koyu (bold) yazılmalıdır.

BAŞLIKLAR
Başlıklar Arial yazı karakterinde 10 punto kalın (bold) ve büyük harflerden meydana gelmelidir.  Başlık ve Metin arasında boşluk bırakılmamalıdır.

ARA BAŞLIKLAR
Ana başlıktan sonra herhangi bir metin yazılmadan ara başlık yazılması gerektiğinde arada boşluk bırakılmayacaktır. Ara başlıklar Arial yazı karakterinde 10 punto, italik, kalın (bold) yazılmalı ve başlığın sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Ara başlıktan sonra boşluk bırakılmadan makale metni başlamalıdır.

ANA METİN
Makale Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Değerlendirme ve Sonuç bölümlerinden meydana gelmelidir. Makale metni Arial yazı karakteri ile 10 punto ile yazılmalıdır. Metin içerisinde dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Çizelge ve şekillerde gerekli olması halinde şekil/çizelge altına Arial yazı karakteri,  8 punto italik yazı ile not belirtilebilir.

SEMBOL VE KISALTMALAR
Birim sembolleri Uluslar arası Birimler Sistemine (The International System of Units) uygun olmalıdır. Kısaltmalar ise metin içerisinde ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır.

ÇİZELGE VE ŞEKİLLER
Bütün çizelge ve    şekiller metin içerisinde atıf alış sıralarına göre ardışık olarak numaralandırılmalı ve metne eklenmelidir. Şekiller baskı kalitesi için yeterli (tercihen 300 dpi) çözünürlükte olmalıdır. Çizelgelerin üzerinde ve şekillerin altında Arial yazı karakteri ile 10 punto ve italik başlıkları yer almalıdır. Çizelge ve şekiller mümkün olduğu kadar sade olmalı, içerilerindeki metin, rakam, sembol vb. unsurlar hem elektronik ortamda hem de kâğıt baskıda net olarak görünür ve anlaşılabilir olmalıdır.

KAYNAKLAR
ARTiUM dergisine gönderilen yazılarda, referans sistemi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanması tercih edilmektedir. Detaylı bilgi için yazım kurallarını inceleyebilir veya www.apastyle.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTES for AUTHORS

The language of the journal is English or Turkish. For the international contributors the submission of the manuscript and abstract will be English. The preferred length for manuscripts submitted is 6000-7000 words including Notes and References for articles, or 2500-3000 words for viewpoints and research briefs.

All papers will be blind reviewed and assessed by at least two referees. For publication of articles, two positive referee reports are required. In case one referee report is negative while the other is favorable, the article may be forwarded to a third referee for further evaluation or alternatively the board, based on the contents of the reports may feel confident to make a final decision.

Submission of a manuscript implies: that the work has not been published before; that it is not under consideration for publication elsewhere; and that its publication in Artium is approved by all co-authors. The author(s) transfer(s) the copyright to Hasan Kalyoncu University, Faculty of Fine Arts and Architecture, effective if and when the manuscript is accepted for publication. The author(s) guarantee(s) that the manuscript will not be published elsewhere in any other language without the consent of the Faculty. If the manuscript has been presented at a meeting, this should be stated together with the name of the meeting, date, and the place.

LAYOUT
Full-papers should be typewritten on A4 pages with the following margins: top of the paper 3cm, bottom 2,5cm, left 3cm and right 3cm, and all pages (including those containing only diagrams and tables) should be numbered consecutively. The paper should be single-spaced and aligned, and written in Arial 10 point font. All page should be numbered consecutively.

ABSTRACT
The Abstract should be informative and completely self-explanatory, briefly present the topic, state the scope of the experiments, indicate significant data, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 150 to 170 words in length. Complete sentences, active verbs, and the third person should be used, and the abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited.

Following the abstract, about 3 to 10 key words that will provide indexing references to should be listed.

TITLE
Title should be concise and informative. Try to avoid abbreviations and formulae where possible. Title should be single-spaced, bold and written in 16 point font. The Title should include the authors' full names and affiliations, the name of the corresponding author along with phone, fax and e-mail information.

INTRODUCTION
The Introduction should provide a clear statement of the problem, the relevant literature on the subject, and the proposed approach or solution. It should be understandable to colleagues from a broad range of scientific disciplines.

MATERIAL AND METHOD
Materials and methods should be complete enough to allow experiments to be reproduced. However, only truly new procedures should be described in detail; previously published procedures should be cited, and important modifications of published procedures should be mentioned briefly. Capitalize trade names and include the manufacturer's name and address. Subheadings should be used. Methods in general use need not be described in detail.

RESULTS
Results should be presented with clarity and precision. The results should be written in the past tense when describing findings in the authors' experiments. Previously published findings should be written in the present tense. Results should be explained, but largely without referring to the literature. Discussion, speculation and detailed interpretation of data should not be included in the Results but should be put into the Discussion section.

DISCUSSION
The Discussion should interpret the findings in view of the results obtained in this and in past studies on this topic. State the conclusions in a few sentences at the end of the paper. The Results and Discussion sections can include subheadings, and when appropriate, both sections can be combined.

ACKNOWLEDGMENTS
The Acknowledgments of people, grants, funds, etc should be brief.

REFERENCES
In-text citations APA method should be followed.  "The Publication Manual of the American Psychological Association" is published by American Psychological Association (APA). Author(s) should follow the latest edition of APA style in referencing. Please visit www.apastyle.org to learn more about APA style.
References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication

Authors are fully responsible for the accuracy of the references.

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası Microsoft Word dosyası biçimindedir
  3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
  4. Metin tek satır aralıklı, 11 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir.
  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Ekte sunulan eser Artium Dergisinde yayımlanmak üzere sunulmuştur. Eserde adı geçen yazar(lar), aşağıdaki formu imzalamak suretiyle, eserin orijinal bir çalışma olduğunu, başka bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını kabul eder ve eserin basılı veya elektronik ortamda yayın haklarını  Artium Dergisine devrederler.

 

Enclosed manuscript is submitted to Artium Journal for publication. By signing the form below, authors of the manuscript acknowledge that the manuscript is an original work and it has not been published or is not considered for publication elsewhere partially or fully, transfer the copyrights to  Artium Journal in hard copy or in electronic form.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.