Binaların Ara Kat Döşemelerinin Isıl Davranışı Üzerinde Farklı Isı Yalıtım Durumlarının Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Filiz ŞENKAL SEZER, M. Timur CİHAN, Şükran DİLMAÇ
2.021 694

Öz


Bu çalışmada ılıman iklim şartlarındaki binaların ara kat kirişli döşemelerinin ısıl davranışı üzerinde ısı yalıtımının yerinin etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla kullanım halindeki binalar üzerinde gerçekleştirilen gerçek şartlar altındaki ölçüm değerleri esas alınmıştır. Çift duvar arası yalıtımlı tuğla duvar+kiriş ve dışarıdan yalıtımlı EPS katkılı duvar+kiriş’ten oluşan kesitlerin ara kat döşemelerinin ısıl davranışı, 5 adımda kapsamlı şekilde incelenmiştir. Bu adımlar; yaklaşık bir ay süren tüm ölçüm süresi içindeki genel davranışlar, kesit sıcaklıklarının değişimi, ortam ve yüzeylerde ölçülen minimum, ortalama ve maksimum sıcaklıkların değişimi, kiriş seviyesinde iletilen ısı akısı ve sönüm oranlarıdır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bu iki farklı yalıtım türüne ait duvar kesitinin ara kat kirişli döşemelerin ısıl davranışı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır

Anahtar kelimeler


Isı köprüsü, dışarıdan yalıtımlı duvar, çift duvar arası yalıtımlı duvar

Tam metin:

PDF

Referanslar


Dilmac, Ş., Guner, A., Can, A., Kaygusuzoğlu, G., Cihan, M. T., Senkal Sezer, F., Kartal, S. & Kalpak, Ö (2005). Determination of parameters for the calculation of the side heat losses at floorings. Construction and Environmental Technologies Research Grant Committee, Project No: İÇTAG – 1242, TÜBİTAK, pp. 1-79.

European Committe for Standardization, (1998). EN ISO 13370 Thermal performance of buildings, Heat transfer via the ground, calculation methods. Brussels.

International Organisation for Standards (1986). ISO 6946/2 Thermal insulation, Calculation methods, Part 2: Thermal bridges of rectangular sections in plane structures. Geneva.

International Organization for Standardization, (2001). ISO 10211-2: Thermal bridges in building construction, heat flows and surface temperatures, Part2: Linear thermal bridges. Geneva.

Şenkal Sezer, F., Cihan, M. T., (2012). Dışarıdan Yalıtımlı Binaların Ara Kat Döşemelerinin Isıl Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik–Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt:15, Sayı No: 2, Sayfa: 65-72, ISSN: 1301-3408.

Senkal Sezer, F., Cihan, M. T., Dilmac, S. (2010). Experimental Analysis of The Thermal Behaviour of Mezzanine Floors in Buildings With Cavity Wall Insulation. Scientific Research and Essays. Volume: 5(14) sayfa: 1925-1934, ISSN: 1992-2248.

Senkal Sezer, F., Dilmac, S., Guner, A. (2010). Experimental Study on The Effects of Wall Materials on The Thermal Behavior Of Mezzanine Floors. World Applied Sciences Journal, Vol: 8(3) sayfa: 374-381, ISSN: 1818-4952.

TSE 2000, TS EN ISO 10211-1: Bina İnşaatlarında Isı Köprüleri - Isı Akışları ve Yüzey Sıcaklıkları Bölüm 1: Genel Hesaplama Metotları. Ankara.