Geleneksel Şehir Dokularında Camilerin Morfolojik Analizi; Gaziantep Örneği

Hüsnü UĞUR
2.553 931

Öz


Bilindiği gibi geleneksel şehirsel dokuları, çeşitli etkenlere bağlı olarak uzun bir zaman sürecinde oluşmuşlardır. Bu oluşumda yer alan bazı öğeler, şehirsel morfolojik yapılanmayı yönlendirmişlerdir. Özellikle İslam kentlerinde, cami yapıları, şehirsel morfolojik oluşumda yönlendirici bir rol almışlardır. Görsellik, etkin öğe, siluet ve simge gibi şehirsel tasarım kavramları bağlamında incelendiklerinde pek çok şehirlerde bu rolleri görülebilmektedir. Ancak bazı şehirsel morfolojik yapılanmalarda, camilerin mevcut morfolojik yapılanmaya uyduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, Gaziantep geleneksel şehirsel dokusunda yer alan bazı camilerin şehirsel şekillenme sürecinde edilgen bir rol aldıklarını ve morfolojik yapılanmalarının buna göre geliştiği görülmektedir. Bunu, toplumsal bir yapı olan camilerin, sokak, meydan, boşluk vb. kamusal alanların oluşumunda “mekân” yaratma okuması olarak görmek mümkündür. Kısaca makale, bu bağlamda yapılan bir araştırmayı sunmaktadır

Anahtar kelimeler


Gaziantep camileri, morfolojik yapılanma, geleneksel dokular

Tam metin:

PDF

Referanslar


Atacan, Ş. (1992).Gaziantep Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu.

Ceyhan, E. (1999). Gaziantep Tarihi. Gaziantep: Gaziantep Ticaret Odası Yayınları,

Güzelbey, C.C. (1984). Gaziantep Camileri Tarihi. Gaziantep: Gaziantep Matbaası,

Güzelhan, M. (1959). Ayıntap Tarihinden Notlar. Gaziantep: Cihan Matbaası.

Kuban, D. (2001). Türkiyede Kentsel Koruma. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Kuban, D. (1982). Gaziantep Kenti Koruma Planı Raporu.

Mortada, H. (2003). Traditional Islamic Principle of Built Environment. London: Routledge Curzon,

Uğur, H. (2004). Geleneksel Şehirsel Mekânlar, Değerlendirmeleri ve Korunmaları Bağlamında Sistematik bir Yaklaşım, Gaziantep Örneği. Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.