Hıristiyanlığın İlk Dönemlerindeki Sapkınlıkların Dinsel Yapıların Morfolojisi Üzerine Etkileri

Mehmet Rıfat Hulusi ÇELEBİ
2.065 731

Öz


Bu araştırma, erken Hıristiyanlık dönemindeki sapkınlıkların dinsel yapıların sahip olduğu mimari karakteri üzerine olan etkisini irdelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, erken Hıristiyanlık dönemi yapılarının mekânsal karakteristiklerinin tanımlanması ve Hıristiyan norm ve öğretilerine karşı çıkan Arius ve Monofizitlik dinsel yaklaşımlarının bu yapılar üzerinde meydana getirdiği değişiklikleri karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Araştırma sonunda Hıristiyan dinsel yapılarının sahip olduğu birbirine dik iki yatay eksensel kurgunun, yerine daha merkezi bir plan yapısı içerisinde düşeyde bir yükselişe bıraktığı görülmektedir. Bu plan kurgusunun Arius’çuluk ve Monofizitlik dinsel yaklaşımlarının Hıristiyanlığın temel inanç kurgusunu farklı yorumlamasına bağlı olduğu düşünülmektedir

Anahtar kelimeler


Ariusçuluk, bazilika, kilise, monofizitlik

Tam metin:

PDF

Referanslar


Andre. M (1955). Histoire Des Litteratures 1. Literature Grecque Chretienne. NRF.

Cichy B.(1961). Art et Secret des Batisseurs. Paris:Pont Royal.

Eliad, M., Couliano İ.P. (1990). Dictionnaire des Religions. Paris: Ed. Plon.

Fletcher, B. (1989). A History of Architecture, London:Butterworrths.

Haussig, H.W. (1971). Histoire de la Civilisation Byzantine. Paris:Jules Tallandier.

La Nouveau Testament (1960) Paris: Liguel.

Norberg-Schulz, C. (1977). La Signification Dans L’architecture Occidentale. Bruxelles: Pierre Mardaga.

Ostrogorsky, G.(1986). Bizans Devleti Tarihi. Çev. Fikret Işıltan, Ankara: T.T.K.

Ringgren H. & Ström, A.V. (1960). Les Religions du Monde. Paris: Payot.

Russel, B. (1953). Historie de la Philosophie Occidentale. Çev.Helene Kern. Paris: Gallimard.

Russell,B. (1961). Aventure de la Pensee Occidentale. Çev.Claude Sainer, Paris: Hatchette.

Simson, M. (1972). Civilisation de L’ Antiquite’et le Christinisme. Paris: Anthaud.