Geleneksel Maraş Evlerinin Mimari Özellikleri

Aslıhan Ece PAKÖZ
3.273 1.085

Öz


Bu araştırma, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan geleneksel sivil mimari yapılarını inceleyerek genel karakteristiklerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın kapsamını Maraş kentinin eski mahallelerinden; Ekmekçi, Gazipaşa, Kayabaşı, Kurtuluş, Turan ve Yörükselim mahallelerinde bulunan ve tescilli kültür varlıkları listesinde olan 50 ev oluşturmaktadır. Geleneksel kent dokusuna ait haritalar, eski fotoğraf ve gravürler, Adana Koruma Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’nden yapılara ait tescil fişleri araştırmanın temel materyallerini oluşturmaktadır. Araştırmada yapılara ilişkin yazılı ve görsel materyallerin yanı sıra yapıların rölöveleri hazırlanmış ve elde edilen bulgulara göre Kahramanmaraş kentinin geleneksel sivil mimari yapılarının genel karakteristikleri tanımlanmıştır. Araştırma sonucunda geleneksel Maraş evlerinin biçimlenmesinde iklim, topografya gibi doğal çevre özelliklerinden sosyal ve ekonomik yapıya dek uzanan bir dizi değişkenin etkili olduğu tespit edilmiştir

Anahtar kelimeler


Kahramanmaraş, geleneksel ev, sivil mimari

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim (1967). Maraş İl Yıllığı. Ankara: Kahramanmaraş Valiliği Yayını.

Atalay, B., (1916, çev. 1973). Maraş Tarihi ve Coğrafyası, İstanbul.

Eyicil, A., (2009). Yakın Çağda Kahramanmaraş, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

Demir, A., (2010). “Beşikten Mezara Maraş Folkloru”, Dağların Gazeli Maraş, YKY, İstanbul.

Kahraman, S. A., (2010). “Evliya Çelebi Seyahatnemesi’nde Maraş”, Dağların Gazeli Maraş, YKY, İstanbul.

Kanadıkırık, E., (1972). “Maraş’ta Konut Tipleri”, AÜDTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 5-6: 253-281.

Koç, K., (2008). “Maraş Şehirleşme Tarihi”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, KSÜ Yayınları, Kahramanmaraş.

Koç, K., (2010). Kahramanmaraş’ta Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

Köker, O. (2010). “Osmanlı Dönemi’nden Maraş Sancağı Hakkında Bazı Veriler”, Dağların Gazeli Maraş, YKY, İstanbul.

Paköz, A.E. (2013). Maraş Sivil Mimari Yapılarının İncelenmesi ve Gözlüklü Ali Evi Restorasyon Önerisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Toroğlu, E., (2008). “Salnamelere Göre (1869-1908) Maraş Kazası’nda Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, KSÜ Yayınları, Kahramanmaraş.