Yapı Hasarları Açısından Doğru Malzeme Seçimini Sağlayan Kuramsal Tasarım ve Yapım Modeli

Atilla AYKANAT
1.830 610

Öz


İnsanlar değişik amaçlı eylemlerini bulundukları ortamda yerine getirmek durumundadırlar. Doğal çevre içinde gerçekleştiremeyecekleri birtakım eylemlerini gerçekleştirmek için çevrelerini değiştirip düzenleyerek kendilerine yapay çevreler oluştururlar. İnsanların bu özelliği mimarlığın temelini oluşturmaktadır. İnsanların gerçekleştirdiği ve yapı olarak tanımladığımız bu yapay çevreler, günümüz yöntemleri ile endüstrisindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak çoğalan ve çeşitlenen yapı malzemeleri ile gerçekleştirilirler. Bu malzemelerin karar vericiler tarafından yanlış seçimi ve yanlış kullanılması, yapı bünyesinin kullanıcı gereksinmelerini tam olarak karşılamaması ve erken eskime şeklindeki hasar ve aksaklıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada yapı fiziksel bünyesi boyutlarını oluşturan malzemelerin doğru olarak seçilmesi ve doğru olarak kullanılması olanaklarını sağlayacak, böylece yapı üretim sisteminin önemli bir sorunu olan hasar ve aksaklıklarının önlenmesini amaçlayan bir kuramsal tasarım ve yapım modeli oluşturulmuştur

Anahtar kelimeler


Yapı hasarları, Doğru malzeme seçimi, yapıda hasar etmenleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, Ö. (1974). Uyum Sürecinin Mimarlık Sistemi İçinde Örneklenmesi. Trabzon: KTÜ İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Yayını. Alçıder Yayınları (2011). Yapı malzemesi seçim kriterleri. [online] http://www.alcider.org.tr/docs/alcidergi_Subat2011.pdf, [Erişim Tarihi: 02.02.2013] Aykanat, A. (1984).

Kamu Hizmet Yapılarımızın Kendi İçinde Tutarlı ve Sağlıklı Gerçekleştirilmesi Olanaklarını Amaçlayan Tasarım e Uygulama Yöntemi Önerisi.Doktora Tezi, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, İstanbul. Czerny, F. (1967). Beton Kalender 1967, Part I, Germany.

Garmo, E. P., Paul, E. and Canada, J.R. (1973). Engineering Economy. New-York: Mc Millan.

Gülerman, A. (1976). Mühendislik Ekonomisi ve İşletme Yönetimi. Bornova-İzmir: Ege

Üniversitesi Matbaası. İleri, H. (1964). Grafostatik ve Mukavemet. Istanbul: şirketi Mürettibiye Basımevi.

Kafesçioğlu, R. (1981). Konferans Notu, Ankara Dedeman Oteli, Ankara, Türkiye.

Kreel, K.H. (1964). Der Einfluss der Massabweichungen auf der Sicherheitsgrad Ausgelasteter

Konstruktionen. Baustoffindustrie, Heft 12, Germany. Rüsch, H. (1959). Die Sicherheitstheorie. Vortrag auf der Abeitstagung des Deutschen Beton

Vereins in München, Germany. Rybicki, R. (1967). Schäden und Mangel an Baukonstruktionen. Düsseldorf: Werner-Verlag.

Stanley, A. C. (1967). Man and his Environment, Ekistics, 23, 203-205.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Tekin, N., (2003). Malzeme özelliklerinin yapı hasarlarındaki rolü ve dış duvarlarda ısı-su etkisinde davranışı. İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.