Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu Peyzaj Tasarım ve Uygulama Çalışması

Ömer ATABEYOĞLU
2.443 699

Öz


Üniversiteler birer eğitim kurumu olmalarının yanında önemli sosyal ve kültürel alanlar ve örnek mekânlardır. Eğitim işlevleri için sürekli gelişmek, imkânlarını, kapalı alanlarını, alt yapılarını ve donanımlarını artırmak zorundadırlar. Ancak eğitime dönük yapılaşmanın yanı sıra dış mekân kullanımlarına dönük estetik ve fonksiyonel yapılanmayı da sağlamak zorundadırlar. Ordu Üniversitesi de yakın zamanda kurulan üniversitelerden olup, fiziki yapılaşması devam eden bir üniversitedir. Bu süreçte dış mekân peyzaj tasarım ve uygulamaları da önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma Ordu Üniversitesine bağlı ve şehir merkezinde yer alan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda peyzaj tasarım gerçekleştirilmiş ve üniversite tarafından uygulanması sağlanmıştır

Anahtar kelimeler


Ordu kenti, üniversite, kampüs, peyzaj tasarımı, peyzaj uygulaması

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altuğ, İ., Gülgün, B., (2005). Kentsel Dış Mekanlara Yönelik Yapısal Uygulamalardan; Drenaj, Sulama, Aydınlatma ve Döşeme Çalışmalarının Konak Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi Örneğinde İrdelenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42(3):183-194.

Altuğ, İ., (2004). Kentsel Dış Mekanlara Yönelik Yapısal Uygulamalardan; Drenaj, Sulama, Aydınlatma ve Döşeme Çalışmalarının Konak Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi Örneğinde İrdelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez, İzmir, 287 s

Atabeyoğlu, Ö., (2004). Erzurum kentindeki resmi kurum ve lojman bahçelerinin peyzaj mimarlığı açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Çorbacı, Ö., L, Gülez, S., Topay, M., (2005). ZKÜ Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu ve Çevresi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt:7 sayı:7.

Erdoğan, E., (2006). Çevre ve Kent Estetiği. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 9, Bartın.

Kara, B., Küçükerbaş, E., V., (2001). Kent Meydanlarının Tasarımına Demokratik Yaklaşım. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt38/s1/101-108

Turgut, H., (2011). Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2011) 12 (2):185-198, Artvin.

Yılmaz, B., (1998). Bartın Kenti Açık Ve Yeşilalan Sisteminin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Peyzaj Yüksek Mimarlığı Tezi Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın.