Çanakkale Barbaros Günışığı Anaokulu Peyzaj Projesi

Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT
2.476 734

Öz


Bu çalışmada Çanakkale Barbaros Günışığı Anaokulu bahçesi, okul yönetimi ve velilerin istekleri doğrultusunda yeniden tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde hangi aşamaların gerçekleştirildiği ve nelere dikkat edildiği aktarılmıştır. Sörvey aşamasında anaokulu bahçesinin mevcut durumu tespit edilmiş, okul müdürü, ilgili öğretmenler, okul aile birliği ve veliler ile toplantılar yapılmış ve önerileri alınmıştır. Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci sayısı ve yaşları da dikkate alınarak çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Çanakkale Barbaros Günışığı Anaokulu bahçesinde; trafik eğitim alanı, küçük bir hayvanat bahçesi, yer satrancı, gösteri alanı, çadır kent, sebze yetiştirme alanı gibi aktivitelere yönelik alan kullanımı ve mekânsal önerileri içeren peyzaj tasarım projesi hazırlanmıştır

Anahtar kelimeler


Barbaros Günışığı Anaokulu, Çanakkale, okul bahçesi, peyzaj tasarımı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Breul, L. T. (2005). Veränderte Schulhofgestaltung als Reaktion auf den Wandel der Kindheit, Hausarbeit, Fach Pädagogik an der Universität Lüneburg, ss.1-10.

Çukur, D., Özgüner, H. (2008). Kentsel Alanda Çocuklara Doğa Bilinci Kazandırmada Oyun Mekânı Tasarımının Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, 177-187.

Fjortoft, I. (2004). Landscape as Playscape: The Effects Of Natural Environments on Children’s Play and Motor Development, Children, Youth and Environments, S.14 (2), 21-44.

Kiper, T. ve Karakaya, B. (2013). Edirne Kent Merkezindeki İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 59-71.

Mehlig, A ve Mehlig M. (2009). Playground Design: Safety Perspective, Keep Kids Active– International Workshop, Book of Abstracts, pp.90-93, Ankara.

Onur, B. (2007). Çocuk Tarih ve Toplum, İmge Kitabevi, 428 s., Ankara.

Özdemir, A. (2011). Okul Bahçesi Peyzaj Tasarım Anlayışındaki Değişim ve Bu Değişimin Uygulamaya Yansımalarının Bartın Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 19, 41-51.

Yılmaz, S. ve Bulut, Z. (2003). Kentsel Mekânlarda Çocuk Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi: Erzurum Örneği, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 158.

Yörükoğlu, A. (2006). Çocuk Ruh Sağlığı (28. Baskı), Özgür Yayınları, 421 s., İstanbul.