Aspendos- Sillyon- Perge Bisiklet Güzergahı Örneğinde Peyzaj Görsel Kalitesi ve Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ahmet BENLİAY, Orhun SOYDAN
2.569 985

Öz


Araştırmanın amacı; Antalya kenti ve yakın çevresindeki bazı tarihi alanların görsel peyzaj kalitesi yönünden değerlendirilmesidir. Bu araştırmada; Antalya’nın doğusunda bulunan, tarihi ve arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahip olan Perge, Sillyon ve Aspendos alanları arasındaki yollar, tur bisikleti yapmak amacıyla oluşturulan yeni rotalarla birbirlerine bağlanarak, yollar üzerindeki peyzaj değerleri incelenmiştir. Yollar üzerinde belirli aralıklarla (0,5 - 1 km) panoramik görüntüler alınmış ve belirlenen parametrelerle peyzajın görsel kalitesi ve peyzaj özellikleri tablo haline getirilerek peyzaj kalitesi belirlenmiştir. Peyzaj görsel kalitesi, çekilen panoramik fotoğraflarda; doğallık, çeşitlilik, uyum, açıklık, gizem, perspektif, arazi şekli, manzara güzelliği ve rekreasyonel değer gibi parametrelere bakılarak -2 ile +2 arasında puanlar verilerek tespit edilmiştir. Gösterge çizelgesinden elde edilen sonuçlara göre Aspendos – Sillyon arası peyzaj özellikleri kalitesi haritası, Sillyon – Perge arası peyzaj özellikleri kalitesi haritası ve Perge – Antalya merkez arası peyzaj özellikleri kalitesi haritasında detaylı bir şekilde incelenmiştir. Hazırlanmış olan peyzaj görsel kalitesi ve peyzaj özellikleri haritaları, konumlara ve almış oldukları değerlere göre yorumlanmıştır

Anahtar kelimeler


Peyzaj görsel kalitesi, peyzaj özellikleri, tur bisikleti, güzergâh

Tam metin:

PDF

Referanslar


Acar, C., Kurdoğlu B.C., 2005. Kaçkar Dağları Milli Parkında Görsel Kalite Değerlendirmesi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 219-226, SDÜ,Isparta.

Anonim, 2014 http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr/perge-orenyeri [31.05.2014]

Anonim, 2014a Kayhan Dörtlük’ün “Antique Cities Guide – Antalya”

Anonim, 2014b http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr/aspendos-orenyeri

Arriaza, M., Canas-Ortega, J.F., Canas-Madueno, J.A., Ruiz-Aviles, P., 2004. Assessing the visual quality of rural landscapes. Lanscape and Urban Planning, 69, 115-125.

Bergen, S.D., Ulbricht C.A., Fridley J L., Ganter M.A.,1995. The Validity Of Computer- Generated Graphic İmages Of Forest Landscape. Journal Of Environmental Psychology, Volume 15, Issue 2, 135-146.

Bulut, Z., Yılmaz, H., 2007. Determination Of Lanscape Beautie Through Visual Quality Assesssment Method; A Case Study For Kemaliye (Erzutum-Turkey). Environmental Monitoring And Assessment (In Press).

Clay, G.R., Daniel T.C., 2000. Scenic Landscape Assesssment: The Effects Of Land Management Jurisdiction On Public Perception Of Scenic Beauty. Landscape And Urban Planning, 49, 1–13.

Clay, G.R., Smidt R.K., 2004. Assessing The Validity And Reliability Of Descriptor Variables Used İn Scenic Highway Analysis. Landscape And Urban Planning, 66, 239–255.

Daniel, T.C., 2001. Whither Scenic Beauty Visual Landscape Quality Assessment İn The 21st Century . Landscape and Urban Planning, Volume 54, Issues 1-4, 267-281.

Fuante De Val, G., Atauri A.J., Lucio J.V., 2006. Relationship Between Landscape Visual Attributes and Spatial Pattern İndices: A Test Study İn Mediterranean- Climate Landscapes. Landscape and Planning, Volume 77, Issue 4, 393-407.

Habron, D.,1998. Visual Perception Of Wild Land İn Scotland. Landscape And Urban Planning 42,45-56.

Ode, A.K., Fry G.L.A., 2002. Visual Aspects İn Urban Woodland Management. Urban Forestry And Urban Greening, 1, 15–24.

Meitner, M.J., 2004. Scenic Beauty Of River Views İn The Grand Canyon: Relating Perceptual Judgments To Locations. Landscape And Urban Planning 68, 3–13.

Schühle, 2012 Manfed Schuhle http://www.panoramio.com/photo/89079138 [31.05.2014]

Steinitz C., 1979. Simulating Alternative Policies For İmplementing The Massachusetts Scenic And Recreational Rivers Act: The North River Demonstration Project. Landscape And Planning, Volume 6, Issue 1, 51-89.

Tahvanainen, L., Tyrvainen L., Ihalainen M., Vuorela N., Kolehmainen., 2001. Forestm anagement And Public Perceptions –Visual

Topay, M., 2003. ‘Bartın - Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon - Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma’. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara. 210 sayfa

Yılmaz, H., Yılmaz, S., Yıldız, N.D., 2003. Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi. Atatürk Ü. Zir. Fak. Der. 34 (4), 353-360.