Yapı Kabuğunda İşitsel Konforun Sağlanması Üzerine Bir Araştırma

İrem Hacı, Filiz Şenkal Sezer
1.664 564

Öz


Yapı kabuğunda işitsel konforun sağlanması zorunlu bir ihtiyaçtır. Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz konutlarda işitsel konfor koşullarının sağlanıyor olması hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmada konutlarda duvar malzemesi olarak kullanılan tuğla, gazbeton ve betonarme yapı kabuğu üzerinde ses geçiş kaybı hesapları yapılarak; yapı kabuğunu oluşturan farklı duvar malzemelerinin, işitsel konforun sağlanmasında ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 12 farklı duvar kesitinin ses geçiş kaybı hesapları yapılmıştır. Belirlenen konunun araştırılmasında; literatür çalışması ardından, işitsel konfor analizi için INSUL ses geçiş kaybı hesaplama yazlımından yararlanılarak, elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Böylece günümüz konutlarında optimum konfor koşullarının sağlanmasına yönelik duvar kesiti ve duvar malzemesi önerileri sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler


İşitsel konfor, Yapı kabuğu, Tuğla duvar, Gazbeton duvar, Betonarme duvar

Tam metin:

PDF

Referanslar


Yüğrük, N. (1994). "Konuşma amaçlı hacimlerde işitsel duyarlılık ayrımlarının anlaşılabilirlik üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak hacim akustiği koşullarının belirlenmesinde yeni bir yaklaşım", Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Acar, B. (2007). "Açık Planlı Büro Yapılarında İşitsel Konforun Sağlanmasına Yönelik Yaklaşım Örnekleri". Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Fiziği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Özçevik, A. (2005). "Mimari Tasarım Stüdyolarında İşitsel Konfor Gereksinimleri ve Bir Örnek". Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.

Şerefhanoğlu S., M. (2001). "Yapı Kabuğunda Isı ve Ses Yönünden Konfor İlişkisi". Tesisat Mühendisliği, Ocak/Şubat 2001

Külahçı, M. Kazu, İ. Y. (1994). "Bina Kabuğunun Doğal İklimlendirmedeki Rolü"

Çandır, M., (2013). "Gürültünün Teknik Özellikleri ve Etkileri" http://www. Risk medakademi. com.tr/?option=content&pcontent=1&task=view&id= 46&Itemid=52

Çevre Şehircilik Bakanlığı (2015). "Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri" http://gurultu. cevreorman.gov.tr/gurultu/AnaSayfa/gurultu/sagliketkileri.aspx?sflang=tr (Erişim Tarihi: 16.04.2015)

Anonim. (2015) "Gürültü Kaynakları" http://gurultu.cevreorman.gov.tr/gurultu/AnaSayfa/ gurultu/GurultuKaynaklari.aspx?sflang=tr (Erişim Tarihi: 12.04.2015)

SUBERA Akustik Yazılımlar (2015). www.subera.com, (Erişim Tarihi: 16.03.2015)