İt Çek Tasarla, Kesit Al Üret Otur Deneyiminden Geride Kalanlar

Aslı AYDIN AKSAN, Neşe ÇAKICI ALP, Miray BAŞ YILDIRIM
3.218 669

Öz


Sayısal Tasarla Üret çalıştaylarının (1,2) üçüncüsü olan “Pull-Push-Sit” adlı çalıştay, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü mimarlık bölümü lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalıştay, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde bulunan Prototip ve Bilgisayar Laboratuvarları’nda gerçekleştirilmiştir. Amacı öğrencilerin mimarlıkta sayısal tasarım ve üretim teknolojileriyle tanışmalarını sağlamak olan çalıştayda öğrencilere Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası girişinde bulunan alana oturma elemanı tasarlama problemi verilmiştir. Öğrenciler, çalıştay boyunca üç boyutlu modelleme programı olan Rhinoceros 4 ile beraber üretim için CNC freze tezgahı kullanmışlardır. 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda öğrenciler 4-5 kişilik guruplar halinde çalışmışlardır. Her grup bir adet oturma elemanı tasarlamıştır. Zaman kısıtı dolayısıyla, tasarlanan 6 oturma biriminden sadece 4 tanesinin imalatı CNC freze tezgahında 30mm mdf kesilmek suretiyle yapılmıştır. Makalede oturma elamanlarının tasarımdan üretime olan süreçleri ile süreçte karşılaşılan problemler anlatılmıştır.

 


Anahtar kelimeler


Sayısal Tasarım, Üretim Teknolojileri, Mimari TasarımBu çalışma Kocaeli Üniversitesi Hızlı destek projesi kapsamında desteklenmiştir. Proje No: 34 (07/03/2014). Teşekkürü bir borç biliriz. Çalıştayın gerçekleştirilmesinde ve Prototip Laboratuarı’nın çal

Tam metin:

PDF

Referanslar


Çakıcı Alp, N., Baş Yıldırım, M. & Aydın, A. (2014). Işık Gölge Arayüzünde: Bir Sayısal Tasarım ve Üretim Sürecini Öğrencilerle Deneyimlemek. Mimarist , Sayı 49, 76-81.

URL 01: http://www.dezeen.com/2010/01/08/urban-adapter-by-rocker-lange-architects/

URL 02: http://responsivedesign.de/portfolio/chick-n-egg-chair/

URL 03: http://www.designspotter.com/product/2010/09/Chick-n-Egg-Chair.html

URL 04: http://m-cdc.de/workshop-with-christoph-schindler/#more-2391