Kamusal Alanda Buluşalım... Kocaeli Değirmendere Kent Meydanı ve Parkı Düzenlemesi

Neşe ÇAKICI ALP, Miray BAŞ YILDIRIM, Aslı AYDIN AKSAN
1.594 482

Öz


Kocaeli/Gölcük Atatürk Mahallesi Burcu Sokak’ta yer alan yaklaşık 4.617 metrekarelik yeşil alan Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında kent meydanı olarak tasarlanmış ve tasarımın uygulama projesi gerçekleştirilmiştir. Gölcük Vizyon 2023 projesi, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliği ile yürütülmektedir. Tasarlanan kent meydanı ile sürekli kentleşme dolayısıyla çoğul gibi görünüp aslında birbirine yabancılaşan ve yalnızlaşan kent sakinlerinin ve çocuklarının birbirleriyle yeşil içinde daha güçlü bağlar kurabileceği, doğal, sıcak, samimi, aktif ve sportif bir çekim merkezi yaratmak hedeflenmiştir. Alandaki sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasını ve komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesini teşvik edecek ve ortak alan kullanımını cazip hale getirecek sosyal etkinlik alanları bölge sakinlerinin de görüşleri alınarak belirlenmiştir. Ayrıca proje, dijital tasarım araçları kullanılarak tasarlanmış ve dijital üretime müsaittir. Bu nedenle imalatı ile, yenilikçi ve özgün tasarım yöntemleri dolayısıyla, Gölcük’e yeni bir vizyon katacağı düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler


Kent Meydanı, Kamusal Park Tasarımı, Mimari Tasarım

Tam metin:

PDF

Referanslar


Barbosa O., Tratalos J. A., Armsworth P. R., Davies R. G., Fuller R. A., Johnson P., Gaston K. J. (2007), Who benefits from access to green space? A case study from Sheffield, UK. Landscape and Urban Planning 83. 187–195.

Bolund, P., Hunhammar, S. (1999). Ecosystem services in urban areas. Ecol. Econ. 29. 293–301.

Chiesura, A. (2004),The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning 68 129–138

Crane, P., Kinzig, A. (2005). Nature in the metropolis. Science 308. 1225–11225.

Gaston, K.J., Warren, P.H., Thompson, K., Smith, R.M. (2005). Urban domestic gardens (IV): the extent of the resource and its associated features. Biodivers. Conserv. 14. 3327–3349.

Ries, A. V., Voorhees, C. C., Roche, K. M., Gittelsohn, J., Yan, A. F., & Astone, N. M. (2009). A quantitative examination of park characteristics related to park use and physical activity among urban youth. Journal of Adolescent Health, 45(3), S64-S70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.04.020

Smith, R.M., Gaston, K.J., Warren, P.H., Thompson, K. (2005). Urban domestic gardens (V): relationships between landcover composition, housing and landscape. Landscape Ecol. 20. 235–253.

Stanners, D., Bourdeau, P. (1995). The urban environment. In: Stanners, D., Bourdeau, P. (Eds.), Europe’s Environment: The Dobříš Assessment. European Environment Agency, Copenhagen. 261–296.

Takano, T., Nakamura, K.,Watanabe, M. (2002). Urban residential environments and senior citizens’ longevity in megacity areas: the importance of walkable green spaces. J. Epidemiol. Commun. H 56. 913–918.

Witten, K., Hiscock, R., Pearce, J. And Blakely, T. (2008). Neighbourhood access to public open space and the physical activity of residents: a national study. Preventive Medicine. 47. 299-303.

İsmail W., İsmail S. (2015). Integrating The Community in Urban Design and Planning of Public Spaces: A Review in Malaysian Cities, Procedia Social and Behavioral Sciences,168. 357-364.