Kent İçerisindeki Açık ve Yeşil Alanlara Yeni Bir Soluk; Ordu Şehir Ormanı ve Botanik Parkı Peyzaj Proje Çalışması

Engin EROĞLU, Cengiz ACAR, Engin AKTAŞ
4.269 1.375

Öz


Kentsel açık ve yeşil alanlar, insanların kendilerini doğa ile yakınlaşma fırsatı buldukları yerler olarak görülmektedir. Bu yönü ile alındığında kentsel açık ve yeşil alanlar bir yönü ile doğanın kent ortamı içerisindeki bir parçası olarak algılanmaktadır. Bunun içindir ki bu nitelikteki alanlar tasarlanmaya ve tasarlanmışlık duygusu ile doğal hisleri bir arada barındırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Ordu kenti içerinde yer alan Kent ormanı-Botanik bahçesi-Yeşil altyapı kavramlarının beraber irdelenebildiği ve doğa-insan-kent yakınlaşmasını sağlayan bütüncül bir peyzaj tasarımı ile açık ve yeşil alan tasarımlarına yeni bir soluk kazandırmak olmuştur. Bu amaç doğrultusunda yerinde gözlem, arazi çalışmaları, büro ve analiz çalışmaları ve uygulama gibi aşamalardan oluşan bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Ordu kenti içerisinde “Ordu Şehir Ormanı ve Botanik Parkı Peyzaj Proje Çalışması” isimli bir tasarım çalışması ürün olarak ortaya konulmuştur.


Anahtar kelimeler


Ordu, kent ormanı, botanik parkı, yeşil altyapı, kentsel tasarım.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Acar, C., Eroğlu, E., Acar, H., Özdemir, M., Turna, İ., (2009). Kent Ormanları Peyzaj Tasarımı; Niksar Kent Ormanı Örneği. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi Özel Sayısı. Cilt.1. 214-223. Bartın.

Acar, C., Eroğlu, E., Sarı, D. (2007). Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım Çalışmalarında Bitkilendirme Tasarımı Stratejileri. Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi. Antalya.

Anonymous, (2002). Botanic Gardens & Conservation, Introduction, BGCI Brochures.

Atabeyoğlu, Ö. (2014). Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu Peyzaj Tasarım ve Uygulama Çalışması. Artium. Cilt 2, Sayı 1, 85-101.

Demircan, N., Yılmaz, H., (2004). Erzurum Kentinde Botanik Bahçesi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 193-200.

Ode, Å., (2003). Visual Aspects in Urban Woodland Management and Planning, PhD Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp.

Önder, S., Konaklı, N., (2011). Konya’da Botanik Bahçesi Planlama İlkelerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2). 1-12.

Özçelik, H., Dutkuner, İ., Balabanlı, C., Akgün, İ., Gül, A., Karataş, A., Kılıç, S., Deligöz, A., (2006). Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3,352-373.

Tokuş, M., (2012). Kentsel Yeşil Ağlar: İstanbul Sarıyer Örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2012, İstanbul

Yerli,Ö., Özdede, S., Kaya, S., Oktay, S.Ö., Dursun, İ., (2015). Bir “Üst Sokak” Önerisinin Tasarım Süreci. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (1). 34-47.