Herodes Atticus Hamamı Kemer Restorasyonu (Strüktürel Sağlamlaştırma Projesi)

Murat TUTKUN
1.899 732

Öz


Arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen mimari restorasyon çalışmaları, günümüzde kullanılmayan ve işlevlerini yitirmiş anıtların korunabilmesi amacı ile, genellikle sağlamlaştırma ya da anastilosis şeklinde yapılan restorasyon uygulamalarını içermektedir. Sağlamlaştırma, bina zemininin, temelinin, taşıyıcı sisteminin – strüktürünün ve kullanılmış malzemelerin sağlamlaştırılması bağlamlarında değerlendirilmektedir.

Roma hamamları, mimarlık alanında etki bırakan eserler arasında yer almaktadır. Hamamları meydana getiren kubbeler, tonozlar vb. yapı elemanlarının yanında, yüksek tavanlı ferah mekânları ve birbiri ile ilişkili farklı işlevlerin birlikteliği, hamamların sadece yıkanılan mekânlar değil, aynı zamanda halkın sosyalleştiği mekânlar olması özelliğini de beraberinde getirmektedir. Herodes Atticus Hamamı, bu bağlamda Anadolu coğrafyasında yer alan en önemli Roma dönemi hamam yapılarından biri olması özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

Makale kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alexandria Troas Antik Kenti (Çanakkale) Arkeolojik Kazısı bünyesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı kanalı ile gerçekleştirilen, henüz kazısına başlanılmamış olan hamam yapısından ayakta kalan bölümlerin, arkeolojik kazı ve restorasyon uygulamaları başlatılana kadar, bölgede yoğun biçimde görülen sismik hareketler sebebi ile muhtemel deformasyonlara karşı bütünlüğünün korunabilmesi amacı ile gerçekleştirilmiş olan Herodes Atticus Hamamı Kemer Restorasyonu (Strüktürel Sağlamlaştırma Projesi) ve restorasyon projesi aşamaları anlatılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Restorasyon, Sağlamlaştırma, Roma Hamamları, Herodes Atticus Hamamı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bülbül, İ., Kudde E., Taş Restoratörü Modüler Eğitim Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), 2013.

Colledge, M., Roma Sanatını Tanıyalım, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997.

Croci, G., The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, Computational Mechanics, Publications, Southampton, UK and Boston, USA, 1998.

In Commission Bei Wilberg, K., Mittheilungen Des Deutschen Archaologischen Institutes In Athen, p.36-50, 1884.

Jahrgang, N., Mittheilungen Des Deutschen Archaologischen Institutes in Athen, Athen, 1884.

Klinkott, M., Die Ruinen von Alexandria Troas, Bestandsaufnahme der "Thermen des Herodes Atticus" und des "Maldelik" mit einem Nachdruck der Vorberichte von R. Koldewey und A. C. G. Smith, Asia Minor Studien 72, Bonn, 2014.

Smith, A. C. G., Anatolian Studies, Journal of the British Institute of Archeology at Ankara, VOL.XXIX, p.23-50, 1979.

Türkçü, Ç., Yapım, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, 1997.

URL 1. http://www.anzachotels.com/tr/alexandria-troas-antik-sehri-gezi-rehberi.htm.

Wheeler, M., Roma Sanatı ve Mimarlığı, Çeviren Zeynep Koçel Erdem, Homer Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2004.

Yegül, F., Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, “Baths and Bathing in Classical Antiquity, Massachussetts Institute of Technology, 1992, 1995”, Çeviren Emel Erten, Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., syf. 246-248, 1. Basım, 2006.

Yegül, F., Development of Baths and Public Bathing during the Roman Republic, A Companion to the Archeology of the Roman Republic, Ed. Evans, J.D., Wiley Blackwell, 2015.

Yegül, F., Roma Dünyasında Yıkanma, Çeviren Emel Erten, Koç Üniversitesi Yayınları, No:8, Colorist Akademi Matbaacılık, syf. 199-202, 1. Baskı, 2011.