İçi Dışı Bir mi? Otel Yapılarının Dış Cephelerinden Yıldız Sayısı Tahmin Edilebilir mi?

Ebru ÇUBUKÇU, Afra GÜL, Büşra BÖLCECİ, Emine ÖZYOLDAŞ
3.156 539

Öz


Kitapları kabına, insanları dış görünüşüne bakarak değerlendirmememiz gerektiği çok iyi biliyor olsak da, çoğumuz çevremizdeki nesneleri çoğu zaman kabuğuna göre değerlendirmekten vazgeçemeyiz. Bu çalışma kapsamında potansiyel kullanıcıların otellerin dış cephelerinin fotoğrafları üzerinden otellerin yıldız sayılarını tahmin etmeleri ve en çok beğendikleri otel yapısını belirtmeleri istenmiştir. 127 katılımcının 18 otel yapısını değerlendirmesi ile elde edilen bulgular kesin sonuç önermemekle birlikte, otel yapılarının dış cephelerinin gerçekte sahip oldukları yıldız sayıları hakkında kullanıcılara fikir verdiğine yönelik ipuçları sunmaktadır. Ayrıca en çok beğendikleri oteller sorulduğunda ise katılımcıların neredeyse tamamı 5 yıldızlı olduğunu tahmin ettikleri otelleri seçmiştir. Benzer şekilde, katılımcıların çoğunun en çok beğendiği otel gerçekte de 5 yıldızlıdır. Bu çalışma ülkemizde mimari yapılarının dış cephelerinin çevrelerine verdikleri mesajları tartışmaya açarak ve bu tartışmayı deneysel bir çalışma ile destekleyerek bundan sonra konu hakkında yapılacak araştırmalara bir yön verecektir.


Anahtar kelimeler


çevre psikolojisi, mekansal algı, otel yapıları

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arneill, A., & Devlin, A. S. (2002). Perceived quality of care: The influence of the waiting room. Journal of Environmental Psychology, 345-360.

Becker, F. D. (1977). Housing messages. Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson, & Ross.

Cherulnik, P. D., & Wilderman, S. K. (1986). Symbols of Status in Urban Neighborhoods Contemporary Perceptions of Nineteenth-Century Boston. Environment and Behavior, 18(5), 604-622.

Clinton, A., & Devlin, A. S. (2011). “Is this really a police station?”: Police department exteriors and judgments of authority, professionalism, and approachability. Journal of Environmental Psychology, 31(4), 393-406.

Devlin, A. S., Nasar, J. L., & Cubukcu, E. (2013). Students' impressions of psychotherapists' offices: Cross-cultural comparisons. Environment and Behavior, 2014, 46 (8) 946-971.

Doyle, K. O. (1992). The Symbolic Meaning of House and Home An Exploration in the Psychology of Goods. The American Behavioral Scientist (1986-1994), 35(6), 790.

Gosling, S. D., Ko, S. J., Mannarelli, T., & Morris, M. E. (2002). A room with a cue: Personality judgments based on offices and bedrooms. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 379-398.

Ingham, B., & Spencer, C. (1997). Waiting for the dentist: Do comfortable chairs and soft lights really help reduce anxiety and improve the practice’s image? Health Psychology, 28, 17-20.

Nasar, JL (1989) Symbolic Meanings of House Styles, Environment and Behavior, 21 (3) 235-257

Ornstein, S. (1992). First impressions of the symbolic meanings connoted by reception area design. Environment and Behavior, 24(1), 85-110.

Sadalla, E. K., & Sheets, V. L. (1993). Symbolism in Building Materials Self-Presentational and Cognitive Components. Environment and Behavior, 25(2), 155-180.

Sadalla, E. K., Verschure, B., & Burroughs, J. (1987). Identity symbolism in housing. Environment and Behavior, 19, 569-587.

Wells M, Thelen L (2002) What does your workspace say about you? The influence of perspnality, status and workspae on personalization. Environment and Behavior, 34 (3) 300-321.