Year 2019, Volume 7 , Issue 2, Pages 91 - 102 2019-08-28

Evaluation of User Comfort at Underground Stations via Istanbul Example
İstanbul Örneği Üzerinden Yer Altı Metro İstasyonlarında Kullanıcı Konforunun Değerlendirilmesi

Didem AKTOP MADEN [1] , Erkan AVLAR [2]


The purpose of the study is to guide the design comfortable structures that do not pose a danger to the health and safety of underground subway station users. In this context, it was aimed to control the comfort of the underground subway stations in terms of user satisfaction. In this study, firstly, a literature search on the subject was made and the rules and details related to the comfort of the underground subway stations were examined. Then, a field study was done to determine the spatial properties of selected stations as samples and a survey was prepared to control the spatial comfort in terms of user satisfaction and the survey results were evaluated in order to measure the satisfaction level of the users in the present situation. The survey results show that the selected station structures as a sample have the weaknesses. Based on this detection, user satisfaction has been emphasized in the design of underground subway station structures and it has been stated that user expectations should not be ignored apart from the standard design rules and suggestions are given to meet these expectations.

Bu çalışmanın amacı, yeraltı metro istasyonu kullanıcılarının sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturmayan konforlu yapıların tasarımını yönlendirmektir. Bu bağlamda, hizmet veren yer altı metro istasyonlarında, mekân konforunun kullanıcı memnuniyeti açısından denetlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada öncelikle, konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve yer altı metro istasyonlarında mekân konforuna ilişkin kurallar ve ayrıntılar incelenmiştir. Daha sonra, örneklem olarak seçilen istasyonlarda mekân özelliklerinin belirlenmesi için alan çalışması yapılmış, kullanıcı memnuniyeti açısından mekân konforunun denetlenmesi için bir anket hazırlanmış ve kullanıcıların mevcut durumda memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla anket sonuçları değerlendirilmiştir. Anket sonuçları, örneklem olarak seçilen istasyon yapılarının zayıf yönleri olduğunu göstermektedir. Bu tespitten yola çıkarak, yer altı metro istasyon yapılarının tasarımında kullanıcı memnuniyetinin önemi vurgulanmış, standartlarda yer alan tasarım kuralları dışında kullanıcı beklentilerinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmiş ve bu beklentilerin karşılanması için gerekli öneriler verilmiştir.

 • 1) Arlı, V. (2011). Kent İçi Raylı Sistemler, İstanbul Ulaşım A.Ş., İstanbul.
 • 2) Bennett, D. (2006). Metro: The Story of The Underground Railway, Mitchell Beazley Art & Design, London.
 • 3) Brown, M., Powell, G. (2015). London Underground Station Design Idiom, London.
 • 4) Carmody, J., Sterling, R. (1993). Underground Space Design: A Guide to Subsurface Utilization And Design For People in Underground Spaces, first edition, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • 5) Çevre ve Orman Bakanlığı (2015). Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Sayı: 27601, Ankara.
 • 6) Edwards, B. (1997). The Modern Station: New Approaches to Railway Architecture, Aiden Press Oxford, London. 7) Göler, S. (2009). Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın İç Mekan Algısına Etkisi, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, MSGSÜ, İstanbul.
 • 8) Kurşuncu, A. (2009). Kent Meydanları Olarak Metrolarda Seramik Malzemenin Kullanımı ve İstanbul Örneklerinin İncelenmesi, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, MSGSÜ, İstanbul.
 • 9) NFPA (2010). NFPA 130: Standard For Fixed Guideway Transit And Passenger Rail Systems, Massachusetts.
 • 10) Nowicka, E. (2007). Assessing The Acoustical Climate of Underground Stations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) Volume 13, Number 4, 427-431, Poland.
 • 11) Önal, P. (2014). Metro Dolaşım Alanları İç Mekan Atmosferinin Algısal Bağlamda İrdelenmesi: İstanbul Levent İstasyonu Örneği, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İTÜ, İstanbul.
 • 12) Rauch, J. (1996). Architektur Von Ubahnhöfen / The Architecture of Underground Railway Stations, Stuttgart.
 • 13) Ross, J. (2000). Railway Stations: Planning, Design And Management, Architectural Press, Oxford, London.
 • 14) Sertel, S. (2010). Metro Tünellerinde ve İstasyonlarında Havalandırma Sistemleri ve Marmaray Örneği, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • 15) Sü, Z., Çalışkan, M. (2007). Acoustical Design And Noise Control in Metro Stations: Case Studies of The Ankara Metro System, Building Acoustic, Volume 14, Number 3, 231-249, Auckland.
 • 16) TSE (1999). TS 12527: Şehir İçi Yollar - Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 14: İstasyon Platformu Oturma, Elemanları Tasarım ve Yerleştirme Kuralları, Ankara.
 • 17) TSE (1997). TS 12127: Şehir İçi Yollar - Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 1: Yeraltı İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları, Ankara.
 • 18) Zengel, R. (2001). Metro İstasyonlarında Aydınlatma Problemleri, Ege Mimarlık Dergisi, Sayı: 38-39, 22-25, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Didem AKTOP MADEN
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Erkan AVLAR (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 28, 2019

APA AKTOP MADEN, D , AVLAR, E . (2019). İstanbul Örneği Üzerinden Yer Altı Metro İstasyonlarında Kullanıcı Konforunun Değerlendirilmesi. Artium , 7 (2) , 91-102 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/issue/47900/527517