Year 2019, Volume 7 , Issue 2, Pages 82 - 90 2019-08-28

The Importance of Interdisciplinary Education at Intersection of Architecture and Civil Engineering
Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Arakesitinde Disiplinler Arası Eğitimin Önemi

Esra LAKOT ALEMDAĞ [1] , Selda AL ŞENSOY [2]


Interdisciplinary study in education has an important role in terms of increasing the quality of education and producing more qualified projects in the continuously changing world. In the undergraduate education, where the foundations of the profession are laid, cooperation studies have great importance in terms of creating a common language, sharing knowledge and skills with the architecture which is the professional group of civil engineers will work with most in their business life. The study was formed in order to analyze the contribution of the architectural knowledge course given in the context of interdisciplinary cooperation in the department of civil engineering to the education life of the students and to determine the positive and negative aspects in terms of course operation/scope. In the study, a questionnaire was applied to 132 students with 3rd, 4th-grade students. In the findings, it has been determined that the students who participated in the survey stated that it would be more beneficial to increase the number of application and drawing studies in architecture knowledge class. In addition, it is found that students request increasing of the number of supplementary courses such as technical drawing, building elements, building materials and site techniques which can contribute to this lesson. 

Eğitimde disiplinler arası çalışma; sürekli değişen dünyada eğitim kalitesinin artırılması ve daha nitelikli projelerin üretilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Mesleğe ait temellerin atıldığı lisans eğitiminde inşaat mühendisi öğrencilerinin iş hayatlarında en çok birlikte çalışacakları meslek grubu olan mimarlık ile aralarında ortak dil oluşturup bilgi ve becerileri paylaşması açısından işbirliği yapılmasının önemi büyüktür. Çalışma, inşaat mühendisliği bölümünde disiplinler arası eğitim kapsamında verilen mimarlık bilgisi dersinin öğrencilere katkısını incelemek ve dersin işlenişi/içeriği açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi üzerine kurgulanmıştır. Çalışmada 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 132 kişiyle anket uygulaması yapılmıştır. Bulgularda öğrencilerin ders kapsamında daha fazla uygulama yapılması, mimarlık bilgisi dersine katkıda bulunabilecek teknik çizim, yapı elemanları, yapı malzemeleri ve şantiye teknikleri gibi ek derslerin sayısının arttırılması gibi istekleri tespit edilmiştir.

 • 1) Al, S. (2014) Eğitim Yapılarının Fiziksel Konfor Koşullarının Öğrenci Başarısına Etkisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 2) Akgül, A., Uçar, M. K., Öztürk, M.M. ve Ekşi, Z. (2013) Mühendislik Eğitiminin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler. Geleceğin Mühendisleri ve İşgücü Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), Özel Sayı, 14-18
 • 3) Aytekin, M (2009) İnşaat Mühendisliği Eğitimi Üzerine Düşünceler. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • 4) Baykan, N. O. ve Baykan, N. (2009) İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Kavramsal/Kuramsal Yaklaşım. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 189-197
 • 5) Bayram, S., Tantekin, Ç. G. ve Laptalı, O. E. (2015) Mühendislik Öğrencilerinin Öğrenim Yeterlilikleri ve Mesleki Yetkinlikleri: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Perspektifi. Turkish Journal of Education, Volume 4, Issue 1
 • 6) Büyüköztürk O., Güneş, O. ve Güneş, B. (2009) Gelişmiş Ülkelerdeki İnşaat Mühendisliği Vizyon Çalışmaları ve Türkiye’ye Yansımaları. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 167-176
 • 7) Duman, B. ve Aybek, B. (2003) Süreç-Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-12
 • 8) Erickson, H. L. (1995) Stirring the Head, Heart, and Soul (Redefining Curriculum and Instruction). California: Corwin Press, Inc.
 • 9) Jacobs, H. H. (1989) The Growing Need for Interdisciplinary Curriculum Content. H.H. Jacobs (Ed.) Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation. Alexandria, VA: ASCD.
 • 10) Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall, New Jersey.
 • 11) Kurt, S. (2009) An Analytic Study on the Traditional Studio Environments and the Use of the Constructivist Studio in the Architectural Design Education. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 401-408
 • 12) Sorguç, D. (1993) İnşaat Mühendisliği eğitiminin Temel İlkeleri. Türkiye Mühendislik Haberleri, Ekim 93, İMO, Ankara.
 • 13) Yıldırım, A (1996) Disiplinlerarası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94
 • 14) Soygeniş, S (2017) Mimarlık Düşünmek Düşlemek. 6. Baskı, Yem Yayınları, İstanbul.
 • 15) Öcal, C. ve İnce H. H. (2012) Mühendislik Eğitiminde Güncel Yaklaşimlar. Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, 1-2 Kasım, Isparta.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra LAKOT ALEMDAĞ (Primary Author)
Institution: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8459-7032
Author: Selda AL ŞENSOY
Institution: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 28, 2019

APA LAKOT ALEMDAĞ, E , AL ŞENSOY, S . (2019). Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Arakesitinde Disiplinler Arası Eğitimin Önemi. Artium , 7 (2) , 82-90 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/issue/47900/528785