Year 2019, Volume 7 , Issue 2, Pages 167 - 179 2019-08-28

Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımdan Bina Enformasyonuna…

Esma MIHLAYANLAR [1] , Gildis TACHİR [2]


Bilgisayar teknolojisi her meslek grubunda olduğu gibi mühendislik ve mimarlık alanında da yıllardır kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli çizim 1960-70’li yıllardan beri kullanılmakta ancak özellikle 2000’li yıllardan sonra mesleki eğitim kullanımlarının arttığı görülmektedir. Bilgisayar destekli çizim dersleri de mimarlık eğitimi içerisinde de son 20-25 yılda müfredatta yer almaktadır. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 2012 yılında uygulanmaya başlanan “Bolonya sürecinde 4. Yarıyılda “Bilgisayar Destekli Çizim” dersi adı altında öğrencilere verilmektedir. Ders kapsamında “CAD/CAM” kavramlarının mimarlıktaki uygulamaları hakkında genel bilgi verilmektedir. Ayrıca “AutoCAD” programı hakkında temel ilkeler aktarılmaktadır. Dersin kuramsal ve uygulama bölümlerinde, komutların kullanımına yönelik pratik uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenciler tarafından seçilen bir mimari tasarımın iki ve üç boyutlu çizimi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin eğitim programında verilen bilgisayar destekli çizim dersi konusundaki fikirleriyle, bilgisayar destekli çizim programları hakkındaki görüşlerini belirlemek için oluşturulan anket çalışmasının değerlendirilmesi verilmektedir. Mimarlık Bölümü öğrencilerine uygulanan anket çalışmasının değerlendirilmesiyle öğrencilerin, mimarlık mesleğinde çok yönlü olarak kullanılan bilgisayar destekli çizim ve benzeri programlar hakkındaki görüşleri ve farkındalıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Bilgisayar Destekli Tasarım, Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar
  • 1) Baykan, C., 1995, “CAD and automated spatial layout” in A Critical Review of the Applications Advanced Technologies in Architecture, Civil and Urban Engineering, Paris: Europia Productions.2) Baykan, C. A., 2001, “Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım, TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi Mimarlık Cad Kullanımı Sempozyumu, Ankara.3) Ball A,2013, Preserving Computer-Aided Design (CAD), DPC Technology Watch Report, Series editors on behalf of the DPC Charles Beagrie Ltd. University of Bath, DOI: http://dx.doi.org/10.7207/twr13-024) Çetiner, O., 2006, “Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı Ve Bir Örnek”, IV. Bilgi Teknoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi.5) Ece,D.G., Kurban,M., Hocaoğlu,F.O., 2006,“Mühendislik Eğitiminde Anket Çalışmalarının Önemi ve Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi.6) Eceoğlu, A., 2012, “Teknolojik Gelişmelerin Mimarlık Mesleğine Yansımaları Ve Simülasyon Programlarının Mekan Tasarımına Etkisi”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April Volume 2 Issue 2.7) İnan, N., Yıldırım, T., 2009, “Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası İlişkiler Ve Eşzamanlı-Dijital Ortam Tasarım Olanakları”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi,V:24,pp.583-595.8) Iordanova, I.,2009,“ Teaching Digital Design Exploration: Form Follows” International Journal of Architectural Computing, Volume 5, 4.Bölüm, pp.683-703. 9) Kotnik, T., 2010,“ Digital Architectural Design as Exploration of Computable Functions” International Journal of Architectural Computing, Volume 8, 1.Bölüm,pp.1-16 10) Tarçın, Z., 2007, Yapı Sisteminde Kullanılan Enformasyon Sistemlerinin Sistematiklerinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.11) Terzidis, K., 1992, “The Role Of Computers in Archıtectural Design”, IAPS 12 Proceedings, Volume 2 pp.186-191.12) URL ,https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html, (02.04.2019)13) URL,http://eos.trakya.edu.tr/Pages/CourseDetail.aspx?lang=tr-TR&academicYear=2018&facultyId=17&programId=1&menuType=course&catalogId=28746 (02.04.2019)14) URL,http://mimarlik.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/mimontr.pdf, (02.04.2019)15) URL,http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/MIM/201810.html, (02.04.2019)16) URL,http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/2410-mimarlik-lisans-programi, (02.04.2019)17) URL,https://www.emu.edu.tr/tr/programlar/mimarlik-lisans-programi/880?tab=curriculum, (02.04.2019)18) URL,https://mmf.beykent.edu.tr/bolumler/mimarl%C4%B1k-turkce/ders-plani-ve-yapisi (02.04.2019)19) URL,http://arch.mef.edu.tr/tr/ders-progr, (02.04.2019)20) URL,http://mimarlik.omu.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/oegretim-planlari/MIMARLIK_Ogretim_Plani.pdf, (02.04.2019)21) URL,http://archweb.metu.edu.tr/bachelor-architecture, (02.04.2019)
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0020-2839
Author: Esma MIHLAYANLAR (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gildis TACHİR
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Greece


Dates

Publication Date : August 28, 2019

APA MIHLAYANLAR, E , TACHİR, G . (2019). Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımdan Bina Enformasyonuna…. Artium , 7 (2) , 167-179 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/issue/47900/550928