Year 2019, Volume 7 , Issue 2, Pages 147 - 154 2019-08-28

Türkiye'de Otopark Planlama ve Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme

Hayri ULVİ [1] , Furkan AKDEMİR [2]


Otopark alanları bir arazi kullanım kararı olarak kentlerde ulaşım ağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle yüksek araç sahipliliğine sahip kentlerde değerli kent mekânının tüketilmesinde baş aktörlerden olan otopark alanları yerel yönetim otoriteleri tarafından birçok ulaşım politikası geliştirme çalışmasının odak noktasına konumlandırılarak ele alınmaktadır. Kentsel mekânlarda, otopark alanlarının yapılmasında ve düzenlenmesinde otopark alanlarını konu edinen mevzuat etkili olmaktadır. Mevzuatın otopark alanlarında yaşanan problemlere çözüm üretimine katkı seviyesine göre kent alanlarının tüketilmesine yönelik farklı derecede ekonomik ve çevresel dışsallıklar elde edilebilmektedir. Otopark alanlarının doğrudan kentsel aktivitelerin yer aldığı mekânlar ve insanların ulaşımı üzerindeki etkisi otopark alanlarına ilişkin ortaya çıkan sorunların planlama ve yönetim açısından detaylı bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışma da kentsel mekânlarda otopark alanlarına ilişkin arazi kullanımda otoparkların yeri, otopark planlama ve yönetimi, otoparkın mevzuattaki pozisyonu, güncel otopark sorunları, uygulamalar ve olası problem çözümlerine konunun uzmanı sektör temsilcisi kişilere yapılan anket uygulaması aracılığı ile elde edilen değerlendirmelere yer verilmektedir.

Kent içi ulaşım, otopark planlama, otopark yönetimi
 • 1) Ağaoğlu, M. N., & Başdemir, H. (2019) Şehir İçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 27-36.
 • 2) Murat, S., & Şahin, L. (2010). Dünden bugüne İstanbul'da ulaşım. İstanbul Ticaret Odası.
 • 3) Gülhan, G., & Ceylan, H. Otopark Sorununa Otopark Yönetimi Temelinde Yaklaşimlar: İzmir Örneği. (2010) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 12(1), 63-73.
 • 4) Önder, H.G, Akdemir, F., Türkiye’deki Kentiçi Raylı Toplu Taşıma Sistemlerinin Ulaşım Ana Planları Bağlamında Değerlendirilmesi, Demiryolu Mühendisliği, 2019(10):23-37.
 • 5) Önder, H , Kaplan, H . (2017). Ankara’da Park Et-Devam Et Sisteminin Modellenmesi İle Yolculuk Değişimine Bağli Emisyon Azaltiminin Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji, 5 (1), 139-152.
 • 6) Haldenbilen, S., Murat, Y. Ş., Baykan, N., & Meriç, N. (1999). Kentlerde Otopark Sorunu: Denizli Örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(2), 1099-1108.
 • 7) Şenbil, M & Yetişkul, E . (2016). İstanbul için Gece Parklanma Davranışları Modellemesi. Teknik Dergi, 27 (3), 7515-7532.
 • 8) Yetişkul, E., & Şenbil, M. (2018). Ankara'da Otopark Sorunu ve Çözüm Önerileri. Megaron, 13(2).
 • 9) Dönmez, Y., Cabuk, S., Öztürk, M., & Gökyer, E. (2016). Safranbolu Kentsel Sit Alaninda Otopark Sorunu Ve Çözüm Alternatifleri. Journal of Bartın Faculty of Forestry, 18(2), 137-145.
 • 10) Molan, V., & Simićević, J. (2018). Park-And-Ride System: Urban Parking Management Policy. International Journal for Traffic & Transport Engineering, 8(4).
 • 11) Bingöl, O , Aydoğan, T , Didin, H , Yalçiner, A , Duygulu, K . (2010). Plc Kontrollü Otomatik Katli Otopark Sistemi. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2 (1), 65-76.
 • 12) Young, W., Thompson, R. G., & Taylor, M. A. (1991). A review of urban car parking models. Transport reviews, 11(1), 63-84.
 • 13) Yan, X., Levine, J., & Marans, R. (2019). The effectiveness of parking policies to reduce parking demand pressure and car use. Transport Policy, 73, 41-50.
 • 14) Sciara, G.-C. (2019). Review: Parking Reform Made Easy By Willson, Richard W. Journal of Planning Education and Research.
 • 15) Oral, M. Y. (2012). İzmir Ulaşım Ana Planı 2009. EGE Mimarlık Dergisi, Aralık, 42-48.
Primary Language tr
Subjects Urban Studies
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2988-6215
Author: Hayri ULVİ (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0964-338X
Author: Furkan AKDEMİR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 28, 2019

APA ULVİ, H , AKDEMİR, F . (2019). Türkiye'de Otopark Planlama ve Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme. Artium , 7 (2) , 147-154 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/issue/47900/585150