Author Guidelines

Click here for the manuscript or article template. 

Başlık ve Özet Sayfası

Kenar Boşlukları : Tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Sütun : Yazı alanı tek sütun olarak düzenlenecektir.

Türkçe Başlık : Book Antiqua, 14 punto, Boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir. Başlık sayfa ortalı olmalıdır.

Öz Abstract : Book Antiqua, 10,5 punto ile yazılmalıdır. Öz bölümü çalışmanın amacını, kapsamını, ulaşılan bulguları içermelidir. Öz bölümü 150-160 kelimeyi geçmemelidir. Öz bölümü iki yana yaslı hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2, anahtar kelime 3 (en az 3 en çok 5 anahtar kelime içermelidir).


Metin Bölümü

Kenar boşlukları : Üst ve alt kenarlardan 2,5 cm; sol ve sağ kenar boşlukları 2 cm bırakılmalıdır. 

Sütun : sayfa düzeni 2 sütunludur. sütun genişlikleri 8,2 cm; sütun aralığı 0,6 cm.

Metin : Book Antiqua yazı karakterinde, 10,5 punto büyüklüğünde ve 11,5 nk  satır aralığında hazırlanmalıdır. 

Paragraf başlarında 0,5 cm girintilidir. Paragraf sonu 4nk aralıklıdır.

Başlık : Metin, GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, ARAŞTIRMA BULGULARI, SONUÇ bölümlerinden oluşur. Yazar isteğe bağlı olarak alt başlıklar ekleyebilir veya numaralandırabilir.


Referans gösteriminde APA düzeni kullanılmaktadır. Metin içerisinde Smith (1990) veya metin sonunda (Smith, 1990) biçiminde referans verilebilir. 

Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

Tek yazarlı ya da editörlü kitap Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekild. Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarı belirsiz kitaplar Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

Çeviri kitaplar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

Derleme kitaptaki yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

Makaleler

Dergi Makaleleri için

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:X

Diğer Kaynaklar

Film Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

Internet kaynakları Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.


KAYNAKÇA GÖSTERİMİ İÇİN APA 6 YAZIM KILAVUZUNU İNCELEYİNİZ.