Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 1 - 11 2019-02-21

Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği

Duygu AKYOL [1] , Berfin ŞENİK [2]

56 313

Dünya genelinde süregelen hızlı büyüme ve teknolojik gelişmeler karşısında sınırlı doğal kaynaklar modern yaşam tarzları ve eşit ve adil kaynak kullanımı arasında önemli çatışmalara neden olmaktadır.Gelişme politikalarının küresel ölçekten bina ölçeğine kadar farklı ölçeklerdeki bütünlüğün sağlanmasında yaşanan güçlükler, çözümlerin yerel ölçekte tanımlanması ve yereldeki çözümlerin küresel ölçekte uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Küresel sürdürülebilir gelişme hedefleri, çözüme yönelik, geniş ve kapsamlı bir rehber niteliği taşırken, ülkelerin sürdürülebilir politikalar üretilmesinde de etkili bir başlangıç noktasıdır.Fakat farklı ölçeklerde ki hedeflere ulaşmak kentsel tasarım uygulama ve planlamanın bütün için ele alınması sağlanmaktadır. Bu süreçlerin toplum tarafından benimsenmesi aşamasında ise yerellik ön plana çıkmaktadır. Yerelleşmede mahalle ölçeği, toplum ve çevrenin buluştuğu temel birim olması, dolayısıyla da toplumsal bilinçteki önemli rolü ile özellikle vurgulanmalıdır. Bu anlayış ile mahallelerin küresel ölçekte sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmada anahtar ölçek olduğunu söylemek mümkündür. Çalışma kapsamında sürdürlebilir gelişme kapsamı yerel bir ölçekte işlenerek mahallenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir sertifikasyon kriter oluşturma önerisinde bulunulacaktır.İlk olarak sürdürülebilir gelişme kavramı üzerinde durulmuş kavramın çıkış noktası altında yatan felsefe irdelenmiştir.Daha sonra bu kavramın kursel ölçekten yerel ölçeğe neden ve nasıl gectıgı hakkında genel bilgiler verılerek yerelde kentsel mekanda önemli çekirdek bir birim olan mahallenın sürdürülebilirkteki rolunden bahsedilmiş ve bu kapsamda Trabzon ilinde Konaklar mahallesi çalışma alanı olarak seçilip bu mahalle için ileride bır sertifkasyon sıstemı içerisnde değerlendirme yapılmak istense bu sertifikasyon sisteminin kriterlerinin neler olması gerektiğine dair bir öneride bulunulmuştur.
Sürdürülebilirlik, Sertifika Sistemi, Mahalle, Yerel Sürdürülebilirlik
  • 1) Bozloğan, R. (2002). Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı, s.8. http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/article/viewFile/1023000277/10230002612) Campbell, S. (1996). Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development. Journal of the American Planning Association, 62 (3), 296-311.3) Casbee. (2007). Casbee for Urban Development, Technical Manual 2007 Edition.4) CNU. (2000). Charter of The New Urbanism. M. Leccese & K. McCormick (Eds).5) CNU, NRDC & USGBC. (2011). LEED 2009 for Neighborhood Development. Washingron: USGBC. http://www.usgbc.org6) Demir, İ. H. (2012). Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ile Türkiye’deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması. e-Journal of New World Sciences Academy. 7 (1).7) Drakasis-Smith, D. (1997). Third World Cities: Sustainable Urban Development III, Basic Needs and Human Rights. Urban Studies, 34 (5/6), 796–825.8) EcoDistricts 2013. The EcoDistrict Framework Building Blocks of Sustainable Cities. http://www.wsdot.wa.gov/NR/rdonlyres/6F915B3C-4206-437A-8798-C595D5729901/0/EcoDistrictsFrameworkMay2013.pdf 03.03.2018.9) Environment Section, World Development Indicators 2010, p:149. The World Bank, Washington, DC.10) GBCA & AECOM. (2012). Green Star Overview, Melbourne. Green Building Council Australia. http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-overview/11) Geenhuisan, M., Nijkamp, P. (1994). Sürdürülebilir kenti nasıl planlamalı? Nil, D. (Çev). Toplum ve Bilim Dergisi, 64-65, s.131. 12) Günerhan, S. (2012). Doğal Öneme Sahip Alanlar Kapsamında Sürdürülebilir Kent Olgusu Üzerinde Araştırmalar: İzmir İli Örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi), Ege Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.13) Habitat II Gündemi. (1996). Yeni Türkiye, 8, 25-34. H. Şencan (Çev.).14) Harborth, H. J. (1991). The Debate About Sustainable Development: Starting Point for an Environment-Oriented International Development Policy. Economics, 44, 7-31.15) IBEC. (2007). CASBEE for Urban Development Technical Manual 2007 Edition.16) Institute for Building Environment and Energy Conservation. (2014). CASBEE for Urban Development Technical Manual.17) IULA-EMME (1997). Yerel Gündem 21. Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi Bülteni, 1. İstanbul.18) Jensen,J.(2014).New Urban Districts in Denmark http://www.nordregio.se/en/Metameny/Nordregio-News/2014/Planning-Tools-for-Urban-Sustainability/Case/ 03.03.2018.19) Lele, S. M. (1991). Sustainable Development: A Critical Review. World Development, 19 (6), 607-621.20) Oktay, S. O., Özdede S. (2012a). Mevcut Mahallelerin Dönüşümünde Sürdürülebilir Gelişmeye Yönelik Sertifikasyon Sistemlerinin Karşılaştırılması: LEED ND, BREEAM Communities, CASBEE UD ve Green Star Communities. Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Bildiri Kitabı içinde. Ankara.21) Oktay, S. O., Özdede S. (2012b). Mevcut Mahallelerin Dönüşümünde Yerele Özgü Çevresel Değerleme Metotlarının Karşılaştırılması. Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Bildiri Kitabı içinde (s. 217-231). Ankara.22) O’ Riordan, T. (1998). The Politics of Sustainability. Sustainable Environmental Management Principles and Practice, 29-50. R. Kerry Turner (Ed.). London: Belhaven Press.23) Orova, M., Reith, A. (2013). Comparison and Eval Uation of Neighbourhood Sustainability Assessment Systems. PLEA- 29th Conference, Sustainable Architecture for a Renewable Future, Munich, Germany 10-12 September.24) Orova, M., Reith, A.(2013). - 29th Conference, Sustainable Architecture for a Renewable Future, Munich, Germany 10-12 September 2013 Comparison and evaluation of neighbourhood sustainability assessment systems https://mediatum.ub.tum.de/doc/1169262/1169262.pdf.25) Özdemir, M.T. (2017, May 5). Yeşil Şehirlere Giden Yolda Yeşil Mahalle Sertifikaları. http://www.gvpyesilbina.com/Yesil-Sehirlere-Giden-Yolda-Yesil-Mahalle Sertifikalari_p_108.aspx 26) Seo, S. (2001). International Review of Environmental Assessment Tools and Databases. http://www.constructioninnovation.info/images/pdfs/Research_library/ResearchLibraryB/ProjectReports/Report_2001-006-B-02.pdf27) Sharifi, A., Murayama, A. (2013). A Critical Review of Seven Selected Neighborhood Sustainability Assessment Tools, Environmental Impact Assessment Review, 38, 73–87. 28) Sharifi, A., Murayama, A. (2015). Viability of using global standards for neighborhood sustainability assessment: Insights from a comparative case study, Journal of Environmental Planning and Management, 58 (1). 29) Soussan, J. G. (1992). Sustainable Development. Environmental Issues in the 1990’s, 21-35. A. M. Mannion & S. R. Bowlby (Ed.). West Sussex: John Wiley & Sons.30) Süner, A. (2015, July8). Sürdürülebilir Toplumlar İçin Bir Yöntem Çerçevesi: ‘Breeam Communities’. Ekolojik Yapılar ve Yerleşimler Dergisi. http://www.ekoyapidergisi.org/99-surdurulebilir-toplumlar-icin-bir-yontem-cercevesi-breeam-communities.html 31) TURKECO İnşaat ve Enerji Ltd. Şti. (2015, July 20) http://www.turkeco.com/#!hizmetler4/c2341 32) Zeinal, A., Hamedani & Huber. F. (2012). A comparative study of DGNB, LEED and BREEAM certificate systems in urban sustainability, The Sustainable City VII, Vol. 1 121-132.33)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Duygu AKYOL (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Berfin ŞENİK
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 21, 2019

Bibtex @research article { artium428967, journal = {Artium}, issn = {}, eissn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği}, key = {cite}, author = {AKYOL, Duygu and ŞENİK, Berfin} }
APA AKYOL, D , ŞENİK, B . (2019). Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği. Artium, 7 (1), 1-11. Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/issue/43057/428967
MLA AKYOL, D , ŞENİK, B . "Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği". Artium 7 (2019): 1-11 <http://artium.hku.edu.tr/issue/43057/428967>
Chicago AKYOL, D , ŞENİK, B . "Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği". Artium 7 (2019): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği AU - Duygu AKYOL , Berfin ŞENİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 7 IS - 1 SN - -2147-6683 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artium Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği %A Duygu AKYOL , Berfin ŞENİK %T Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği %D 2019 %J Artium %P -2147-6683 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD AKYOL, Duygu , ŞENİK, Berfin . "Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği". Artium 7 / 1 (February 2019): 1-11.
AMA AKYOL D , ŞENİK B . Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği. Artium. 2019; 7(1): 1-11.
Vancouver AKYOL D , ŞENİK B . Sürdürülebilir Mahalle Ölçeğinde Yerele Özgü Bir Setifikasyon Sistemi: Trabzon Konaklı Örneği. Artium. 2019; 7(1): 11-1.