Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 36 - 49 2019-02-21

Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü
Affordable Housing in Turkey, the Role of TOKI (Housing Development Administration of Turkey)

Oğuz Fatih BAYRAKTAR [1] , Neşe YILMAZ BAKIR [2]

92 248

Kentleşmenin ön koşulu olarak sanayileşme ve buna bağlı olarak kentlere göç eden nüfusun zamanla gelir dağılımındaki hızlı farklılaşmalar çeşitli konut edinim biçimleri oluşturmuştur. Alt gelir grubu nüfusun konut sorunu hızlı kentleşme süreci sonrası daha da belirginleşmiştir. Dünyada 20. yy ile birlikte alt gelir grubuna yönelik konut üretim modelleri geliştirilmiş, Türkiye’de de bu duruma eş zamanlı olarak çeşitli nitelikte konut sunumu gerçekleştirilmiştir. Özellikle alt gelir gurubuna yönelik karşılanabilir/ulaşılabilir konut sunumu, 20. yüzyılın üzerinde en çok tartışılan konut sorunlarından birisi olmuştur.

Dünyada ulaşılabilir konut sunumunda farklı finansman modelleri konut fonları gibi çeşitli uygulamalara rastlanmaktadır. Türkiye’de alt gelir grubuna yönelik ulaşılabilir konut sunumu TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)  ve belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu araştırma kapsamında Türkiye’nin kentleşme deneyimini eş zamanlı yaşayan Kayseri ili örneklem alan olarak seçilmiştir. Kayseri’de özellikle 20 yüzyıl sonrası gerçekleştirilen toplu konut uygulamalarının hedef kitlesi alt ve orta gelir grubu olması bakımından “ulaşılabilir konut” kavramı incelenmeye değerdir. Son dönemde ulaşılabilir konut sunumunda doğrudan rol üstlenen TOKİ’nin  alt, alt – orta gelir gruplarına yönelik konut üretimi  Kayseri örneğinde değerlendirilmiştir.  

Industrialization and urbanization has caused migration however in this process level of income differentiation of the population have formed various forms of housing acquisition. The housing problem of the low income group became clearer after the rapid urbanization process. In the world and Turkey, housing production models for the low income group were developed along with the 20th century. In particular, affordable housing for the lower income group was one of the most discussed housing problems of the 20th century. In this study, the concept of affordable housing for the low income group was examined. The city of Kayseri, where the urban planning activities have been started at first and which has been at the forefront of the planned development process in Turkey since the announcement of the Republic, was chosen as the study sample in the present study. The city of Kayseri has experienced in housing production for the low income group with the squatter between 1940-1980, housing co-operatives between 1980 and 2000 and the implementation of TOKI after 2000. Acquisition of affordable housing for low income groups in Turkey is carried out by TOKI (Housing Development Administration of Turkey) and by municipalities. In the research process sub-income and sub-middle income groups defined based on TUIK's 20% groups method based on available income. Especially, in Kayseri, the target group of the mass housing applications has been the low and middle income groups after the 20th century. This study is important in terms of directing the applications of TOKI which has the institutional level duties and responsibilities as the primary actors in the affordable housing provision in Turkey in the future.

  • Aksoy, E. S. M. A. (2017). Housing affordability of different income groups in Turkey: Regional comparison (Doctoral dissertation, Master’s Thesis, METU, Ankara. Google Scholar).Alkan, L., & Uğurlar, A. (2015). Türkiye’de Konut Sorunu Ve Konut Politikaları. Kent Arastirmalari Enstitüsü, Rapor, (1).Alkışer, Y. ve Yürekli, H. (2004). “Devlet Konutu”nun Dünü, Bugünü, Yarını.Aslan, S., & Güzey, Ö. (2015). "Karşılanabilir Konut” Sunumu: TOKİ Ankara Kusunlar Örneği. Ankara Araştırmaları Dergisi , 42-53.Bertaud, A. (2007). Affordable housing: the supply side. Workshop on Middle & Low Income Housing in China .Bostancı, B., Bakır, N. Y., Doğan, U., & Güngör, M. K. (2017). Bulanık karar verme teknikleri ile CBS destekli konut memnuniyeti araştırması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(4)Cengizkan, A. (2009). Fabrika'da Barınmak: Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de İşçi Konutları - Yaşam, Mekân ve Kent, Arkadaş Yayınevi, Ankara.Geray, Cevat (2000). “Kenttaşlık Hakları,” İnsan Hakları Yıllığı, C. 21, TODAİE, s. 499–510.Gilmour, T. & Milligan, V. (2012 ). Let a hundred flowers bloom: Innovation and Diversity in Australian Not-for-Profit Housing Organisations. Housing Studies.Işık, Ş. (2005). Türkiye’de kentleşme ve kentleşme modelleri. Ege Coğrafya Dergisi. 14, 57-71.KELEŞ, R. (1979). Devlet Arsa Satmalı mı?. Keleş, R. & Payne, G. (1984). Urban development and housing in Turkey. M. Wynn (Ed.). Planning and Urban Growth in Southern Europe (s. 165- 197). Londra: Mansell. Keleş, R. (2004). Kentleşme Politikası. (8. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.Keleş, R. (1984). KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları:540.PALABIYIK, H., & Kara, M. (2009, September). Sonrası Türkiye’de Konut Politikaları: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Gecekondu Dönüşüm Uygulamaları. In International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue (pp. 24-26).Özgür, H. (1998). Türkiye'de kentleşme ve konut politikalarının yirmibeş yılı. Yeni Türkiye Dergisi Cumhuriyet Özel Sayısı III: Sosyal Değerlendirme, 4(23-24), 2352- 2365.Özdin, H. (2009) “Kayseri’de Modern Konut Örneği Olarak Sıra Evler” Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Polat, O.E.E. ve Can, C.Özsab, S. (2009, Ocak). Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Üretimi. Yüksek Lisans Tezi .Sengupta, U. (2013). Affordable housing development in India: a real deal for low-income people?. International Development Planning Review, 35(3), 261-282. Şenses, F. (2002). Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, . İstanbul : İletişim Yayınları.Şengül, H. T. (2009). Türkiye’de kentleşmenin izlediği yol üzerine: bir dönemleme girişimi. O. Bensoy (Haz.). Kentsel Çelişki ve Siyaset (s. 97-153). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.(santafenm.gov, 2008).T.D.K (2004). BSTS/İktisat Terimleri Sözlüğü. TDK YayınlarıTOKİ. (2017). Kayseri Mimarsinan Mahallesi Alt Gelir Grubu Toplu Konut Uygulaması Ön Bilgilendirme Formu.TOKİ. (2017). Toplu Konut İdaresi. Aralık 2017 tarihinde https://www.toki.gov.tr/illere-gore-projeler TOKİ Kurum Profili 2010-2011) (www.toki gov.tr.2018)TÜİK. (2017, Eylül). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması.United Nations Human Settlements Programme. (2013). SCALING-UP AFFORDABLE HOUSING SUPPLY IN BRAZIL: THE ´MY HOUSE MY LIFE´ PROGRAMME. Nairobi: UNON, Publishing Services Section.Yılmaz Bakır, N. (2012) "Kentsel Planlama Ve Proje Bütünleşme Süreci Kayseri Kenti Örneği", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik, Ağustos, Yayınlanmamamış Doktora tezi
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6457-2727
Author: Oğuz Fatih BAYRAKTAR
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6326-6127
Author: Neşe YILMAZ BAKIR (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 21, 2019

Bibtex @research article { artium460655, journal = {Artium}, issn = {}, eissn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {36 - 49}, doi = {}, title = {Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü}, key = {cite}, author = {BAYRAKTAR, Oğuz Fatih and YILMAZ BAKIR, Neşe} }
APA BAYRAKTAR, O , YILMAZ BAKIR, N . (2019). Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü. Artium, 7 (1), 36-49. Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/issue/43057/460655
MLA BAYRAKTAR, O , YILMAZ BAKIR, N . "Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü". Artium 7 (2019): 36-49 <http://artium.hku.edu.tr/issue/43057/460655>
Chicago BAYRAKTAR, O , YILMAZ BAKIR, N . "Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü". Artium 7 (2019): 36-49
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü AU - Oğuz Fatih BAYRAKTAR , Neşe YILMAZ BAKIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 49 VL - 7 IS - 1 SN - -2147-6683 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artium Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü %A Oğuz Fatih BAYRAKTAR , Neşe YILMAZ BAKIR %T Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü %D 2019 %J Artium %P -2147-6683 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD BAYRAKTAR, Oğuz Fatih , YILMAZ BAKIR, Neşe . "Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü". Artium 7 / 1 (February 2019): 36-49.
AMA BAYRAKTAR O , YILMAZ BAKIR N . Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü. Artium. 2019; 7(1): 36-49.
Vancouver BAYRAKTAR O , YILMAZ BAKIR N . Türkiye’de Ulaşılabilir Konut Çözümleri, Toplu Konut İdaresinin Rolü. Artium. 2019; 7(1): 49-36.