Amaç

ŞUBAT 2020 SAYISI İÇİN YAYIN KABUL EDİLMEMEKTEDİR.


Artium Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Açık erişimli olan Artium dergisi, bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Derginin temel hedefi teorik, araştırma ve uygulama odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium,  mimarlık, planlama, tasarım ve sanat alanlarında büyük ölçüde akademisyenlerin katkı sağladığı bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan araştırmacılardan gelen yayınları da teşvik etmektedir. Artium dergisi, yayın süreci için yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir. Yayın sürecine katkıda bulunan hakem ve yazarlar için de ücret ödenmemektedir.

Kapsam

Artium dergisinin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Dergi Mimarlık Planlama, Tasarım ve Sanat alanında çalışmalar olmak üzere temelde,

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

İç Mimarlık

Çevre Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Peyzaj Mimarlığı

Mimarlık Tarihi

Sanat Tarihi

Restorasyon

İmar Hukuku

Kent Sosyolojisi

Kentsel Tasarım

alanlarındaki özgün araştırma ve proje uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Bununla birlikte mimarlık ve planlama alanlarındaki uygulama çalışmalarının da yayınlanmasını teşvik etmektedir.