Year 2020, Volume 8 , Issue 1, Pages 61 - 67 2020-02-28

Evaluation of Performance Criteria in Interior Design Textile Selection
İç Mekan Tasarımı Tekstil Seçiminde Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

Esra AVLANMAZ BİLECEN [1]


The use of textiles, which started with the covering instinct, has become an important design element that can be covered with furniture, curtains, walls and floors in all interior spaces and creates texture. The purpose of this study; to raise awareness of the use and selection of interior textiles and to determine the performance criteria that will guide designers in the selection of interior textiles. Within the scope of the research, various factors are determined in the selection of interior textiles and in the light of these, it is to establish the criteria that will make the right performance choices. These criteria are created by the chain of rules put forward in the light of the determined factors. It is developed in accordance with these criteria created in order to provide the desired properties of the textile material selected in the interior, to provide the lifetime and space comfort.

Örtünme içgüdüsüyle başlayan tekstil kullanımı günümüzde tüm iç mekânlarda mobilya, perde, duvar ve zeminlere kaplanabilen, doku oluşturan önemli bir tasarım öğesi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; iç mekân tekstillerinin kullanımına ve seçimine ilişkin farkındalığı arttırmak ve tasarımcılara iç mekân tekstillerinin seçiminde yol gösterici olacak performans ölçütlerini belirlemektir. Araştırma kapsamında iç mekân tekstillerinin seçiminde çeşitli faktörler belirlenip, bunlar doğrultusunda doğru performans seçimleri yapılmasımı sağlayacak olan ölçütleri oluşturmaktır. Bu ölçütler, belirlenen faktörlerin ışığında ortaya koyulan kurallar zinciri sayesinde oluşturulmuştur. İç mekân da seçilen tekstil malzemenin istenilen özellikleri sağlaması, kullanım ömrü ve mekân konforu sağlayabilmesi için oluşturulan bu ölçütler doğrultusunda geliştirilmektedir.
  • 1) DÖLEN E. (1992). Tekstil Tarihi (Cilt 1), İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları.CLIFTON-MOGG C. and MELANIE PAINE M. (1988). The Curtain Book. London : Mitchell Beazley. 3) GÜRCÜM B.H. (2013). Tekstil Malzeme Bilgisi, İstanbul: Kerasus Kitap. 4) HALL, A.J. (1965). ‘Standart Handbook of Textiles’, Sixth Edition, Londra, İngiltere 5) JACKMAN D. and DIXON M. CONDRA J. (2003). The Guide to Textiles for İnteriors, 3rd Edition, Printed in Canada by Friesens. 6) JACUES, R., FLEMMING, E. (1957). ‘Das Textilwerk’ Germany. 7) JAUMANN, RORDORF, G. (1956). Handbuch der Textilkunde, Germany. 8) LEVENT.T. (2015). İç Mimarlıkta Bir Tasarım Öğesi Olarak Tekstil Ürünleri ve Seçim Ölçütleri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 9) TAYLOR M.A. (1999). Tekstil Teknolojisi, 4. Baskı, Çev: Demir A., Günay M., İstanbul Şan Ofset 10) MEB (1994). Tekstil Teknolojisi, 1-2. Birinci basım, Milli İstanbul: Eğitim Basımevi. 11) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (2014). Tekstil teknolojisi Yapay Lifler, Ankara: MEB Yayınları. 12) TYRONE L. VİGO, (2013). Textile Processing and Properties: Preparation, Dyeing Finishing and Performance, UK: Elsevier. 13) ÖNLÜ N. (2004). ‘Ev Tekstilinde Tasarımcının Rolü’, Ev Tekstili Dergisi, Doğan Ofset Yay. Ve Mat. A.S, Yıl:11, Sayı: 40, Şubat, İstanbul. 14) ÖZCAN G. (2003). Ev Tekstil Ürünlerinde Güç Tutuşmanın Önemi, Ev Tekstili Dergisi, Mayıs 2003, 40-44. 15) PİLE, J. (2000). A History of İnterior design, London: John Wiles and Sons. 16) YAKARTEPE M., YAKARTEPE Z., Tekstil Teknolojisi, Cilt 1, T.K.A.M. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi 17) YAKARTEPE, M., YAKARTEPE,Z. (1995). ‘TKAM Tekstil Teknolojisi, Elyaftan-Kumaşa 1, İstanbul 18) YAKARTEPE, M., YAKARTEPE,Z. (1995). ‘TKAM Tekstil Teknolojisi, Elyaftan-Kumaşa 3, İstanbul 19) YAKARTEPE, M., YAKARTEPE,Z. (1995). ‘TKAM Tekstil Teknolojisi, Elyaftan-Kumaşa 5, İstanbul 20) YAKARTEPE, M., YAKARTEPE,Z. (1995). ‘TKAM Tekstil Teknolojisi, Elyaftan-Kumaşa 6, İstanbul 21) YAKARTEPE, M., YAKARTEPE,Z. (1995). ‘TKAM Tekstil Teknolojisi, Elyaftan-Kumaşa 9, İstanbul 22) http://vanelli.com.tr/contact-business/oil-and-stain-repellent Erişim tarihi:15.01.2020 23) http://www.zigzag.com.tr/contents/faydalibilgiler/30, erişim tarihi: 15.01.2020 24) https://www.kipeo.com.tr/bilgi/yikama-ve-bakim-talimatlari,Erişim Tarihi 15.01.2020 25) https://triplefatgoose.com/blogs/down-time/waterproof-vs-water-repellent-vs-water-resistant, erişim tarihi:15.01.2020
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7194-3063
Author: Esra AVLANMAZ BİLECEN (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

APA Avlanmaz Bi̇lecen, E . (2020). İç Mekan Tasarımı Tekstil Seçiminde Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi . Artium , 8 (1) , 61-67 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/52425/682828