e-ISSN: 2147-6683
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLARIN DİKKATİNE

Artium TR Dizin'de yer almaktadır.
Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Dergi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Hakem değerlendirme süreci ve yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 10 ay arasında değişebilmektedir.
Artium'da yayınlanan makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Artium, yılda iki kez (Şubat, Ağustos) yayınlanan kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen hakemli bilimsel-akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Türkiye) tarafından yayınlanmaktadır. Bilginin serbest dolaşımını ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli bir dergidir.  Artium, mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında özgün araştırma makalelerine odaklanmaktadır. Bununla birlikte mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında uygulama çalışmalarının kavramsal bakış açısı oluşturularak yayına dönüştürülmesini teşvik etmektedir. 


Araştırma Makalesi

Trabzon Kıyı Cephe ve Dolgu Alanlarının Kullanıcı Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Gençlerin Somut Kültürel Miras Farkındalığı: Erasmus+ Projesi Deneyiminden Perspektifler