Artium
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-6683 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hasan Kalyoncu Üniversitesi | http://artium.hku.edu.tr


        Artium (2147-6683) Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen hakemli-akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Açık erişimli olan Artium dergisi, bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

        Derginin temel hedefi teorik, araştırma ve uygulama odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium,  mimarlık, planlama, tasarım alanlarındaki özgün araştırma ve proje uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Bununla birlikte mimarlık ve planlama alanlarındaki uygulama çalışmalarının da yayınlanmasını teşvik etmektedir.Artium

e-ISSN 2147-6683 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hasan Kalyoncu Üniversitesi | http://artium.hku.edu.tr
Kapak Resmi


        Artium (2147-6683) Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen hakemli-akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Açık erişimli olan Artium dergisi, bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

        Derginin temel hedefi teorik, araştırma ve uygulama odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium,  mimarlık, planlama, tasarım alanlarındaki özgün araştırma ve proje uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Bununla birlikte mimarlık ve planlama alanlarındaki uygulama çalışmalarının da yayınlanmasını teşvik etmektedir.