Telif Hakları

Telif Hakları

Makale gönderim aşamasında, yazar(lar) ile ARTİUM arasında bir yayın anlaşması imzalanır. Bu anlaşma yayınlanan makalenin telif haklarını yazar(lar)a verir, yayın hakları ve bununla ilgili tüm ayrıcalıkları ARTİUM'a devreder.

Yazarların Hakları
Yazarlar, ilgili tüm taraflar gibi CC BY NC ND Lisans koşulları uyarınca, yayıncı ve lisans bilgisi, ARTİUM dergisince yayınlanmış kayıtlı DOI numarası içerir haliyle kendi makalelerini paylaşma hakkına sahiptir.
Patent, marka kaydı, fikri mülkiyet hakları (araştırma verileri dahil) yazarlara aittir.
Yazarlar kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde denetim hakkına sahiptir, diğer taraflarca, uygun şekilde alıntılanma, görünürlük ve atıf hakları saklıdır.
Yazarlar basılmış çalışmalarını kurum ya da diğer web sayfalarında paylaşma hakkına sahiptir.

Lisans
İlgili tüm taraflar aşağıda bağlantısı verilen lisans koşullarıyla belirtilmiş atıf, ticari olmayan kullanım ve türetilmemiş içerik hakkındaki tanımlara uymak koşuluyla, bu dergi tarafından yayınlanan makaleler ve içeriklerini istedikleri ortamda paylaşabilir, kopyalayabilir ve çoğaltabilirler. Lisans koşullarının detaylı açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License