Amaç

Artium, yılda iki kez (Şubat, Ağustos) yayınlanan kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Türkiye) tarafından yayınlanmaktadır. Bilginin serbest dolaşımını ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli bir dergidir. Artium'da yayınlanan makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek, araştırma kalitesini artırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium, mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında özgün araştırma ve proje uygulamalarına odaklanmaktadır. Ayrıca mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında uygulama çalışmalarının yayınlanmasını teşvik etmektedir.

Kapsam

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/9744Artium temelde Mimarlık, Şehircilik, Tasarım ve İnşaat alanlarındaki çalışmalara odaklanmaktadır. Bu çerçevede aşağıda yer alan disiplinlerden araştırma makalelerini yayınlar;

  • Mimarlık
  • Şehir ve Bölge Planlama 
  • İnşaat Mühendisliği
  • Yapım ve Yönetim
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • Peyzaj Mimarlığı

Dergi bunun yanı sıra mimarlık ve planlama alanlarında uygulama çalışmalarının yayınlanmasını da teşvik eder.