Amaç ve Kapsam

Artium, yılda iki kez (Şubat, Ağustos) yayınlanan kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen bilimsel - hakemli akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Türkiye) tarafından yayınlanmaktadır. Bilginin serbest dolaşımını ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli bir dergidir. Artium'da yayınlanan makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek, araştırma kalitesini artırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium, mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında özgün araştırma makalelerine odaklanmaktadır. Ayrıca mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında uygulama çalışmalarının kavramsal bakış açısıyla yayına dönüştürülmesini teşvik etmektedir.


Artium temelde Mimarlık, Şehircilik, Tasarım ve İnşaat alanlarındaki çalışmalara odaklanmaktadır. Bu çerçevede aşağıda yer alan disiplinlerden araştırma makalelerini yayınlar;

  • Mimarlık
  • Şehir ve Bölge Planlama 
  • İnşaat Mühendisliği
  • Yapım ve Yönetim
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • Peyzaj Mimarlığı

Dergi bunun yanı sıra mimarlık ve planlama alanlarında uygulama çalışmalarının yayınlanmasını da teşvik eder.

Yayımlanma Ayları
Şubat Ağustos

Artium is an OAJ supported by Hasan Kalyoncu University

Open access articles in Artium are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeriatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). 

28842https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/