İntihal Denetimi

ARTİUM'a ulaşan her yazı, intihal denetimi sürecinde Turnitin yazılımı aracılığıyla taranır. İntihal oranı yüksek (%20 üzeri) olan çalışmalar, ilgili rapor ile birlikte hakem sürecine dahil edilmeden yazar(lar)a iade edilir.