Yazım Kuralları

ARTİUM, yayın süreci boyunca yazarlar için iki aşamalı gönderim politikası uygular. 


1. aşama - Hakem Değerlendirme Sürümü (Submission of Manuscripts)


2. aşama - Yayın Sürümü (Submission of Final Papers) Yazarlar, hakem incelemesi ve yayın süreçlerinde gecikmeleri önlemek için talimatları dikkatle incelemelidir.1. YAZILARIN HAZIRLANMASI

Metinler, Microsoft Word formatında dergi internet sitesine (http://artium.hku.edu.tr/en/) kayıt yapılarak  gönderilmelidir. Tüm başvurular çift kör hakem tarafından değerlendirilecektir.
Makale metni, tek bir Word belgesinde sırayla  başlık sayfası, özet, anahtar sözcükler, makale, (varsa) bilgi veya teşekkür, referanslar biçiminde düzenlenmelidir. Tablolar ve şekiler metin içerisinde ilgili kısımda yer alabilir. Metinler 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak çift aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar sıralı olarak numaralandırılmalıdır. [Makale Şablonu için Tıklayınız]

1.1. Başlık sayfası
Başlık sayfası, makalenin başlığı, tüm yazarların isimlerini, iletişim adreslerini (bölüm, fakülte, üniversite, şehir ve ülke) ORCID numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir. 

1.2. Öz  (Abstract)
Öz bölümü 200-250 kelime arasında olmalıdır Türkçe yazılar için Öz bölümü İngilizce olarak da sunulmalıdır. Öz içeriği sırasıyla şu başlıkları dolduracak biçimde hazırlanmalıdır: Amaç, Tasarım / Metodoloji / Yaklaşım, Bulgular, Araştırma Sınırlamaları, Pratik Çıkarımlar, Sosyal Çıkarımlar, Özgünlük / Değer.

1.3. Anahter Kelimeler (Keywords) 
Öz bölümünden hemen sonra en çok beş kelimeden oluşan anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler dikatle seçilmeli ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

1.4. Makale (Article)
Makale metni en az 4500 kelime ve ençok 8000 kelime olmalıdır. Başlıklar hiyerarşik sırada olmalı ve sırayla numaralandırılmalıdır. Yazarlar dipnot ve son not kullanmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca, yazarlara makalenin yazım denetimini kontrol etmeleri önerilir.

1.5. Teşekkür (Acknowledgement)
Yazarlar, uygun olduğu durumlarda, finansman kaynağını / kaynaklarını kabul etmeli ve araştırma projesinde sponsorların rolünü açıklamalıdır. Anket, görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem ve deneysel teknikler kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen araştırmada bu bölümde  araştırmada ilgili etik kuruldan / Makalede kullanılan ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden gerekli izinler alındığı açıkça belirtilmelidir.


1.6. Kaynakça (References)
Metin içinde ve metin sonunda kaynakça,gösteriminde APA referans stilini takip etmelidir. APA referans stiliyle ilgili daha fazla ayrıntı https://apastyle.apa.org/ adresinde bulunabilir.

1.8. Tablo ve Şekiller (Preparation of Tables and Figures)
Tablolar ve şekiller  makale metni içerisinde ilgili yerlere yerleştirilmelidir.

2. YAYIN METNİ (Final Paper Submission)
Makalenin yayına kabul edilmesinin ardından yazarlar, makalelerinin son halini dergi web sitesine (artium.hku.edu.tr) giriş yaparak göndermelidir. Son gönderimin dosya adı makale referans numarası olmalıdır. Son makaleler ayrıca TEK BİR Microsoft Word formatında olmalıdır.


Tüm makaleler, makale şablonu aracılığıyla dergi yayın formatında olmalıdır. Bu şablon, makaleleri ARTiUM'da yayına kabul edildiğinde yazarlara gönderilir veya dergi internet sayfasından ulaşılabilir. Eksik bilgi veya yanlışlık durumunda yazarlardan revizyon talep edilebilir. Yayın sürecinde makaleler dergi tarafından düzenlenebilir.3. TELİF HAKKI VE ÖZGÜNLÜK (Copyright and Originality)
Daha önce yayınlanmış herhangi bir materyalin yazarlarından ve yayıncılarından yazılı izin almak yazarın sorumluluğundadır. (metin, tablolar, şekiller vb.).

Yazarlar ayrıca telif hakkı devir formunu imzalayarak metinle birlikte sisteme yüklemelidir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına


Telif Hakkı Bildirimi (Copyright Notice)
Tüm bildiriler elektronik olarak gönderilmelidir. Gönderilen tüm yazılar, başka bir dergide sunulmayan veya bir monografi veya bir kitabın bölümü gibi başka bir biçimde yayınlanması düşünülmeyen orijinal çalışma olmalıdır. Gönderilen bildirilerin yazarları, bildirilerini gönderimleri üzerine editöryal bir karar verilene kadar başka bir yerde yayınlanmak üzere sunmamakla yükümlüdür. Ayrıca, kabul edilen makalelerin yazarlarının sonuçları, makale Dergide yayınlanmadan önce görünen diğer yayınlarda yayınlamaları yasaktır.