Açık Erişim Politikası ve Arşivleme

ARTİUM yayımının ardından makalelere çevrimiçi erişim sağlayan açık erişimli bir dergidir. Herhangi biri derginin websayfası üzerinden makaleleri görüntüleyebilir, PDF formatında indirebilir ve ölçümleri kontrol edebilir. ARTİUM, bilimsel araştırmalara ücretsiz ve serbest çevrimiçi ulaşımın sağlanmasının bilginin küresel çapta yayılmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu yönüyle, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından tanımlanan ilkeleri kabul etmekte ve Açık Erişim Politikasını benimsemektedir.

“Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır.“

BOAI bildirgesinde belitildiği gibi yazarlar kendi çalışmalarının uygun bir biçimde alıntılanması ve çalışmanın bütünlüğünün korunması haklarına sahiptir.

ARTİUM Dergipark platformu üzerinden sunulur. Platform editoryal süreç yönetimi ile birlikte dergi içeriğinin sürekli ve güvenli korunumu için LOCKSS tabanlı arşivleme sistemini sunar.  

28842

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr

Son Güncelleme Zamanı: 8.05.2021 19:06:17

Artium is an OAJ supported by Hasan Kalyoncu University

Open access articles in Artium are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeriatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). 

28842https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/