Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 128 - 134 2020-08-30

Öğrencilerin Tutumları Aracılığıyla Yapım ve Proje Yönetiminde Sosyal Medyanın Gelecekteki Rolünün Tartışılması
Discussing Future Role of Social Media on Construction and Project Management through Evaluation of Students Attitudes

Cengiz YILMAZ [1]


Son yıllarda bilişim teknolojilerinin geleneksel iş yapma alışkanlıklarını değiştirdiği ve her iş kolu için farklı etkiler getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. İnşaat endüstrisi, teknolojiye uyum konusunda yavaş ilerlemesine rağmen, gelecekte bu iş kolunda mesleklerini sürdürecek gençlerin internet, sosyal medya gibi iletişim araçlarını kullanmaya yönelik istekleri bu süreci hızlandıracaktır. Dolayısıyla gelecekte bilişim ağlarını, sosyal medya platformlarını verimli bir şekilde kullanan inşaat sektörü girişimcilerinin, müşteri ve hedeflerine daha kolay ulaşabileceğini ve bu entegrasyonu sağlayamayan firmaların bir şekilde başarısız hale geleceğini tahmin etmek güç değildir. Bu çalışmanın sosyal medyanın inşaat ve proje yönetimindeki gelecekteki rolünün öğrencilerin tutumlarını değerlendirerek tartışmayı hedeflemektedir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular, sektörde çalışacak yeni nesil paydaşların tutumlarına ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. Bu tutumlara bakılarak sektör için yenilikçi adımlar ve özellikle geleneksel bir bakış açısına sahip olan iş yapma yaklaşımının farklı şekillerde geliştirilebileceği ve yeni neslin sektöre entegrasyonu sağlanabileceği düşünülmektedir.
It is an undeniable fact that information technologies have changed the classical business habits and brought different effects on various businesses in the last decade. Despite the slow progress of technological adaptation in construction industry, it seems that interest of youngsters, who will continue their professions in construction management field in the future; in using communication tools such as internet and social media will accelerate this period. Therefore, it is not difficult to predict that the construction sector entrepreneurs, who use information networks and social media platforms efficiently, will be able to reach their customers and targets more easily in the future and the companies which cannot integrate will be inevitably unsuccessful. The aim of this study is to discuss the role of social media on the construction and project management field through evaluating students’ attitudes. With the results obtained in this study, a perspective on the attitudes of the new generation stakeholders who will work in the sector was obtained. By looking at these attitudes, innovative steps can be taken for the sector. Especially in the sector, which has a traditional perspective, the way of doing business can evolve in different ways and the integration of the new generation into the sector can be achieved
 • 1) Afolabi, A., & Oyeyipo, O. (2017). The perception of future decision makers on the building profession. Malaysian Construction Research Journal, 21(1), 55-73.
 • 2) Afolabi, A.O. and Ojelabi, Rapheal A. and Oyeyipo, Opeyemi. (2018). An analysis of social media marketing of indigenous construction firms in Nigeria: A tool for sustainable growth. International Journal Of Construction Supply Chain Management, 8 (2). 60-72.
 • 3) Azhar S., Abeln JM. (2014). Investigation social media applications for the construction industry, Procedia Engineering, 85(14), 42-51.
 • 4) Azhar S., Riaz Z., Robinson D. (2019). Integration of Social Media in Day-to-Day Operations of Construction Firms. Journal of Management in Engineering, 35(1).
 • 5) Dönek, E., Özkaynak M., Uusoy M.. (2018). Konya’daki İnşaat Firmalarının Facebook Kullanımlarının Halkla İlişkiler Perspektifinden Değerlendirilmesi. The Journal of International Scientific Researches, Vol.3 (4), 31-44.
 • 6) Grover R., Froese TM. 2016.Knowledge Management in Construction Using a SocioBIM Platform: A Case Study of AYO Smart Home Project, Procedia Engineering, 145(2016), 1283-1290.
 • 7) Kürkçü DD, Kürkçü C. 2016. Social Media and Online Journalism Usage Habits of Engineers, Journal of Yasar University, 11(41), 1-15.
 • 8) Office For National Statistics. (2013). Business use of social media [Online]. http://www.ons.gov.uk/.
 • 9) Pan J., Vorvoreanu M., Zhou Z. 2014. Social media adoption in disaster restoration industry. Construction Innovation, 14(3),346-369.
 • 10) Pauley, N. (2014). How the top UK construction companies are using social media marketing in 2014 [Online]. http://www.pauleycreative.co.uk
 • 11) Perera S., Victoria MF, Brand S. (2015). Use of social media in construction industry: a case study., In Proceeding of CIB 2015 23-25 November 2015 London UK.
 • 12) Tang L., Zhang Y., Dai F., Yoon Y. (2017). Social Media Data Analytics for the U.S. Construction Industry: Preliminary Study on Twitter. Journal of Management in Engineering, 33(6).
 • 13) Tekin H., Atabay S. (2019). Building information modelling roadmap strategy for Turkish construction sector, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer, 172(3), 145-156.
 • 14) Vardar T., Altan MF., Naimi S. (2016). Economic and Technological Evaluation of Transportation System, New Trends, Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 2(1), 83-88.
 • 15) https://blog.constructionmarketingassociation.org/social-media-construction-2018-survey-results/
Primary Language en
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3708-997X
Author: Cengiz YILMAZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2020

APA Yılmaz, C . (2020). Discussing Future Role of Social Media on Construction and Project Management through Evaluation of Students Attitudes . Artium , 8 (2) , 128-134 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/56173/778012