Year 2020, Volume 8 , Issue 1, Pages 1 - 10 2020-02-28

Çağdaş Ofis Tasarımı Bağlamında Bee Rendering Tasarım Ofisi
Bee Rendering Design Office In The Context Of Contemporary Office Design

Mehmet NORASLI [1] , Rabia KÖSE DOĞAN [2]


Bilgiye dayalı işlerin özelleştirilmiş alanları olan ofislerin başlangıç noktasını, bireylerin yaşam alanları ve resmi mekânları oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası, yeni pazar arayışı ofis mekânlarını farklılaştırmış ve zamanla gelişen kurumsal düşünce, ofislere yenilik kazandırmaya başlamıştır. Teknolojik cihazların gelişimiyle birlikte ofis mekânlarında hızlı bir değişim görülmüştür. Zaman kavramının önemli yer tutması, ekip çalışması, müşterilere prestij sağlama, kurumsal imaj gibi kavramlar, çağdaş ofis tasarımlarının günümüz yaklaşımlarıyla incelenmesini gerektirmiştir. Ofislerin farklı mekân organizasyonlarıyla örgütlendiği ve kurumsal imaja bağlı olarak tasarlandığı bilinmektedir. Ofisler güncel yaklaşımlarla; kiralanabilir ofis, esnek ofis, prestij sağlayan ofis, ekolojik ofis, mobil ofis, home ofis gibi bir çok başlık altında sınıflanmaktadır. Bu araştırmada, tasarım ofislerinin çağdaş ve yenilikçi ofis anlayışı bağlamında Konya Meram bölgesinde bulunan Bee Rendering İç Mimarlık ve Tasarım Ofisi, çalışma kapsamında incelenmektedir. Ofis içerisinde yer alan birimler güncel tasarım yaklaşımları ile ele alınarak, mekânsal çözümlemeleri, kurumsal kimlik yaklaşımı, çalışma verimi ve konforu açısından değerlendirilmektedir. İncelemeler sonucunda, ofis tasarımlarının güncel yaklaşım ölçütlerinin ve çağdaş ofislerin günümüzde oluşturduğu önemli tasarım faktörlerinin betimsel olarak değerlendirmesi yapılmaktadır. 

The starting point of the offices, which are the customized areas of knowledge-based works, are the living spaces and official spaces of the individuals. After World War II, the search for a new market has differentiated office spaces and the corporate thinking that has developed over time has begun to bring innovation to the offices. With the development of technological devices, there has been a rapid change in office space. İmportant concepts of time, teamwork, prestige, and corporate image have necessitated the study of contemporary office designs with current approaches. It is known that the offices are organized with different spaces organizations and designed according to the corporate image. Offices with current approaches; it can be rented office, flexible office, prestige office, ecological office, mobile office, home office. The Bee Rendering Interior Architecture and Design Office located in Meram, Konya will be examined in the context of the study in the context of the contemporary and innovative office concept of the design offices. The units in the office will be evaluated with the current design approaches and will be evaluated in terms of spatial analysis, corporate identity approach, working efficiency and comfort. As a result of the examinations, a descriptive evaluation of the contemporary design criteria of the contemporary offices and the contemporary approach criteria of office designs will be made.

 • KAYNAKLAR:
 • Referans 1) Aykol, E. (1997) Büro Yapılarında Kullanıcı Gereksinimlerinin Mekan Tasarımına Etkilerinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans 2) Bailey, S. (1990) Offices, Butterworth Architecture.
 • Referans 3) Büyükgöze, T. (2012) Çalışanların Kurumsal İmaj Algılaması İle Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans 4) Dalga, P. (2007) Geçmişten Günümüze Ofislerin Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans 5) Ekizer, S. (2002) Konya’daki Ofis Yapılarının Morfolojik Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Referans 6) Gürer, A. (1997) Büro Binalarında Mekan ve Kullanıcı Performansının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans 7) Harris, D. (1991) Planning and Designing the Office Environment, NY: Times Publishing.
 • Referans 8) Hasol, D. (1998) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayınları, İstanbul.
 • Referans 9) Kavuran, A. R. (2006) Kapalı Ofislerde İç Mekan Düzenlemesinin Kullanıcı Memnuniyetine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Referans 10) Köse Doğan, R. (2008) Yönetici Bürolarında Mekan Örgütlemesi, Doktora Tezi, Konya.
 • Referans 11) Mitchell, W. (1995) City of Bits, MIT Press, Londra.
 • Referans 12) Mullin, S. (1976) Planning Office Space, The Architectural Pres Ltd., London.
 • Referans 13) Noraslı, M. (2016) Kurumsal İmaj Bağlamında Konya-Meram’da Bulunan Tasarım Ofislerinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Referans 14) Onaran, D. (2012) Ofis İç Mekan Düzenlemelerinde Sürdürülebilir İç Mekan Düzenlemeleri, Sanatta Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Referans 15) Özberk, E. İ. (2014) Ofis Yapıları Tasarımında Deneysel Bir Alan Olarak Yapı Kabuğu, Mimarist, S:49,Syf No:50, İstanbul.
 • Referans 16) Riewoldt, O. (1994) New Office Design, New York, Lawrence King Publishing.
 • Referans 17) Sakallı, E. (1997) Büro yapılarında İç Mekan Organizasyonu Faktörleri, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Referans 18) Soyak, Ş. (2009) Yeni Çalışma Yöntemlerinin Ofis Binaları İç Mekan Tasarımına Etkileri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans 19) Varlı, E. (2004) Büro Tasarımında Kullanıcı Standartları ve Teknoloji Kullanımının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • İNTERNET KAYNAKLARI:
 • (URL 1) http://www.travelingintuscany.com/images/city/firenze/uffizimap450.jpg (Erişim Tarihi: 16.04.2019).
 • (URL 2)http://www.uffizi.com/ (Erişim Tarihi: 16.04.2019).
 • (URL 3) http://66.media.tumblr.com/tumblr_lolxabIukI1qzglyyo1_1280.jpg (Erişim Tarihi: 16.04.2019).
 • (URL 4) http://wright-up.blogspot.com.tr/2012/02/next-generation-of-flooring-magnesite.html (Erişim Tarihi: 16.04.2019).
 • (URL 5)http://www.degisti.com/index.php/archives/18631 (Erişim Tarihi: 16.04.2019).
Primary Language tr
Subjects Architecture, Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6080-919X
Author: Mehmet NORASLI (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2973-7087
Author: Rabia KÖSE DOĞAN
Institution: SELCUK UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

APA Noraslı, M , Köse Doğan, R . (2020). Çağdaş Ofis Tasarımı Bağlamında Bee Rendering Tasarım Ofisi . Artium , 8 (1) , 1-10 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/52425/568801