Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 95 - 104 2020-08-30

Eğitim Yapılarında Mekânların Akustik Analizi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği
Acoustical Analysis of Spaces in Educational Structures: Necmettin Erbakan University Case

Fatih SEMERCİ [1] , Ali KAYGISIZ [2]


Eğitim yapılarında mekânların akustik sorunları sıkça karşılaştığımız mimari tasarım sorunlarından bir tanesidir. Bu çalışmada fakülte binalarındaki hacimlerin matematiksel veriler üzerinden analizine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak ses, gürültü, akustik kavramları üzerinde durulmuş; akustik değerlendirme parametreleri ve akustik kusurlar araştırılmıştır. Genel literatür kavramları ve parametrelere değinildikten sonra araştırma alanı belirlenmiştir. Bu çalışmada, N.E.Ü. 15 Temmuz Yerleşkesi örneği üzerinden eğitim yapılarında yer alan sınıflarda akustik koşullar irdelenmiştir. N.E.Ü. 15 Temmuz yerleşkesinde akustik sorunlar barındıran C1 ve C2 sınıfları seçilmiştir. Bu sınıflarda çınlama problemi nedeniyle süreç içerisinde yutucu yüzey kaplamaları eklenmiştir. Ancak sınıflar için en önemli akustik koşul olan konuşma anlaşılabilirliği sağlanamamıştır. Gerek yutucu yüzey uygulanmasına rağmen optimum akustik koşulların sağlanamaması gerekse bu mekanların iç bükey yüzey gibi akustik kusurlara neden olabilecek tasarım formuna sahip olmaları; mekanların akustik yetersizliklere sahip olmasına yol açmıştır. Yapılan çalışmada, öncelikle çalışma konusu olan fakülte binalarına örnek olarak seçilen N.E.Ü. 15 Temmuz Yerleşkesinin projeleri elde edilmiştir. Daha sonra fakülte binasında analizi yapılacak olan mekânların Sketch Up yazılımında 3 boyutlu modeli yapılarak ODEON Akustik Simülasyon Programına aktarılmıştır. Kaynak ve alıcı noktaları, kaplama malzemeleri, optimum değer kabulleri yapılarak akustik simülasyon yapılmıştır. Daha sonraki süreçte tanımlanan akustik parametreler ışığında değerlendirmeler yapılmış ve sonuçlar ortaya konulmuştur. Yapılan bu çalışmada, C1 ve C2 sınıflarında kişi başına düşen hacim miktarının fazla olduğu, iç bükey yüzeylerin sınıfların akustik açıdan homojen olmamasına neden olduğu, uygulanan ilave yutucu yüzeylerin çınlama sürelerini optimum değer aralığına getirdiği halde konuşma anlaşılabilirliğinin yeterli olmadığı ve bu eğitim yapılarının tasarım aşamasında akustik değerlerin göz önüne alınarak tasarlanmadığı görülmektedir. Tasarım aşamasında akustik koşullar doğrultusunda tasarlanmayan eğitim yapılarında ise yapılacak iyileştirmelerde çınlama süresinin optimum değere getirilmesinin yeterli olmadığı ve iyileştirme önerilerinin diğer akustik parametrelerle birlikte değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya konularak çözüm önerileri sunulmuştur.
 • 1) Abdou, A. (2003). “Measurement of Acoustical Characteristics of Mosques in Saudi Arabia”. Journal Acoustic Society of America, v. 113, p. 1505-1517.
 • 2) Abakar, K.M., Alibaba, H.Z. (2019). “Acoustic Improvement of School Buildings”. United International Journal for Research & Technology, v.01, p.22-30.
 • 3) Ballou, G. (2009). Electroacoustic Devices: Microphones and Loudspeakers. Elsevier, New York, USA.
 • 4) Beranek, L. (2004). Concert Halls and Opera Houses. Second Edition, Springer, New York, USA.
 • 5) Barron, M. (2009). Auditorium Acoustics and Architectural Design. Second Edition, Spon Press, London and New York.
 • 6) Brooks, C.N. (2003). Architectural Acoustics. McFarland Company Inc., North Carolina.
 • 7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2018). Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmelik.
 • 8) Duran, S. ve diğerleri. (2019). “Acoustic Design Criteria For Higher-Education Learning Environments”. Proceedings of the Institute of Acoustics, v. 41.
 • 9) Elkhateeb, A., Adas, A., Attia, M., Balila, Y. (2015). The Acoustics Of Masjids, Why They Differ From The Classical Speech Rooms, The 22nd International Congress on Sound and Vibration, 12-16 Temmuz 2015, Florence, İtalya.
 • 10) Everest, F. A. (2009). Pohlmann, K.C. Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Inc., New York.
 • 11) Garcia, D.P. (2011). The Role of Classroom Acoustics on Vocal Intensity Regulation and Speakers’ Comfort. Doktora Tezi, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark.
 • 12) Kayili, M. (2005). Acoustic Solutions in Classic Ottoman Architecture. FSTC Limited, Manchester.
 • 13) Kinsler, L. ve Diğerleri. (2000). Fundamentals of Acoustic. John Wiley & Sons, Inc., New York, USA.
 • 14) Köse, S. (2010). Havaalanı Çevresindeki Okullarda Gürültüden Rahatsızlığın ve Sınıf İç Akustik Koşullarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 15) Long, M. (2006). Architectural Acoustic. Elsevier Academic Press, California, USA.
 • 16) Trevor, T. J. (2009) D’Antonio, P. Acoustic Absorbers and Diffusers. Second Edition, Taylor & Francis, London and New York.
 • 17) Vigran, E. (2008). Building Acoustics. Taylor & Francis, London and New York.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1017-5141
Author: Fatih SEMERCİ (Primary Author)
Institution: Necmettin erbakan üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8408-3792
Author: Ali KAYGISIZ
Institution: kto karatay üni
Country: Turkey


Supporting Institution Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü
Project Number 171219011
Thanks N.E.Ü. Bap Koordinatörlüğüne bu çalışmaya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : August 30, 2020

APA Semerci̇, F , Kaygısız, A . (2020). Eğitim Yapılarında Mekânların Akustik Analizi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği . Artium , 8 (2) , 95-104 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/56173/748353