Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 135 - 144 2020-08-30

Disagreement and Conflict in The Process Transition to the Building Information Modelling
Yapı Bilgi Modellemesine Geçiş Sürecinde Yaşanan Anlaşmazlık ve Uyuşmazlıklar

Kadir DEMİRCAN [1] , Neşe ÇAKICI ALP [2]


In the architecture, engineering and construction sector, due to the reduction of decision decisions and problems arising from the realization of construction projects, time, cost and quality conditions emerged for more successful projects. In order to meet this table, participants are involved in the cooperation process and increasing collaboration. Resolving disputes in construction projects depends on the completion of the work in accordance with the planned (time, quality, etc.) conditions. The stakeholders of the construction projects, which have a multi-disciplinary structure, aim to complete the project at the specified quality and time. Disagreements and disputes can be seen between the participants while completing the specified goals. Within the scope of this article, literature studies and studies on building information modelling and research eschewed were examined. In resolving disputes and disputes encountered in design and construction projects; The advantages and disadvantages of using BIM have been revealed in response to traditional methods, based on the completion of successive operations widely used.

Mimarlık, mühendislik ve yapım sektörlerinde daha başarılı projelerin yer alması, inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan karar değişikliklerinin ve problemlerin hızlı çözülmesi amacıyla gelişen teknolojinin de yardımıyla ‘Yapı bilgi modelleme’ (BIM) geliştirilmiştir. BIM çeşitli yazılım ve donanımların beraber kullanılmasıyla, proje ürünlerinin iki değil üç boyutlu oluşturulduğu, proje katılımcıları arasındaki işbirliğini destekleyen, bilgi paylaşımını sağlayan, etkin kullanılması durumunda sağladığı işbirliği sayesinde süreç içerisindeki hata oranını azaltan, zaman ve maliyet açısından kar sağlayan, yapının fikir aşamasından yıkım aşamasına kadar varlığını sürdüren bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Yapım projelerinde görülen anlaşmazlıkların çözülmesi, çalışmanın planlandığı şartlara uygun olarak tamamlanmasına bağlıdır. Çok disiplinli bir yapıya sahip olan yapım projelerinin paydaşları, projeyi belirlenen kalite ve sürede belirtilen maliyette tamamlamayı hedeflenmektedir. Belirlenen hedefler tamamlanırken katılımcılar arasında anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar görülebilmektedir. Bu makale kapsamında yapı bilgi modellemesine dair literatür çalışmaları ve yapılmış araştırmalar incelenmiştir. Tasarım ve yapım projelerinde karşılaşılan uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözümünde; yaygın olarak kullanılan, ardışık işlemlerin tamamlanması esasına dayalı, geleneksel yöntemlere karşılık BIM kullanımının avantajları ve dezavantajları ortaya konmuştur. 

  • Abbasnejad, B., & Moud, H. (2013). BIM and basic challenges associated with its definitions, interpretations and expectations.
  • Akkaya, D., & Başaner, M. (2012). Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS). Akademik Bilişim’12, (s. 477-483). Uşak.
  • Azhar ve diğ. (2012). Australasian Journal of Construction Economics. Building Information Modeling: Now and Beyond. (s. 15-28). içinde
  • BIMgenius . (2018). Türkiye BIM Raporu,Genel Eğilim ve Beklentiler. BIMgenius. https://www.bimgenius.org/uploads/6/3/9/9/63997129/bImgenius_p0001_turkiye_bIm_raporu_rev_1.pdf adresinden alındı
  • Elmualim, A., & Gilder, J. (2014). BIM: innovation in design management, influence and challenges of implementation. Architectural Engineering and Design Management, 183-199.
Primary Language tr
Subjects Architecture, Construction and Building Technology, Urban Studies
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9397-8360
Author: Kadir DEMİRCAN (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7626-9212
Author: Neşe ÇAKICI ALP
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2020

APA Demi̇rcan, K , Çakıcı Alp, N . (2020). Yapı Bilgi Modellemesine Geçiş Sürecinde Yaşanan Anlaşmazlık ve Uyuşmazlıklar . Artium , 8 (2) , 135-144 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/56173/774645