Research Article
BibTex RIS Cite

Geleneksel Havalandırma Bacası Terminolojisine Yönelik Bir Değerlendirme

Year 2023, Volume: 11 Issue: 2, 163 - 180, 31.08.2023
https://doi.org/10.51664/artium.1286734

Abstract

Soğutma ihtiyacının fazla olduğu sıcak-kuru iklim bölgelerinde tercih edilen ve bazı bölgeler için geleneksel mimari kimliğin başat unsuru olarak öne çıkan yüksekliğe bağlı sıcaklık farkı ya da rüzgâr basınç kaynaklı dinamiklerin etkisiyle iç ortam soğutma, havalandırma ve nemlendirme amaçlı kurgulanmış, havalandırma bacalarının ulusal ve uluslararası literatürde farklı isimlerle tanımlandığı görülmektedir. Havalandırma bacaları, İran ve Mısır kaynaklı badgir (baudgeers) ve malkaf (malqaf), yapılan farklı çalışmalarda rüzgâr kulesi (wind tower), rüzgâr yakalayıcı (wind catcher), rüzgâr bacası (wind chimney), rüzgâr kepçesi (wind scoop) isimlerini almaktadır. Bölgesel farklılıklar ve çalışma prensiplerinin çeşitlenmesi nedeniyle türetilmiş olması muhtemel bu tanımlamaların karşılık geldiği havalandırma baca sisteminin belirlenmesi ve çalışma prensiplerinin değerlendirilmesi literatürde bu çerçevedeki kavram karışıklığını önlemek adına katkı sunabilecektir. Bu çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası literatür çalışmaları üzerinden havalandırma bacalarının geçmişten günümüze form, çalışma prensibi değişimi ve isim farklılaşmasının dayandığı ilkelerin değerlendirilmesi ve bu bağlamda bir sınıflandırma oluşturulması hedeflenmiştir.

References

 • Abdallah Ali, A. A. (2021). The impact of using the wind catcher as a sustainable passive cooling technique in traditional house (Sudan-Khartoum). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Abdallah Ali, A.A. & Kurtay, C. (2021). Performance of the wind catcher in hot dry regions, Khartoum - Sudan. Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, 9 (1), 29-41.
 • Afshin, M., Sohankar, A., Dehghan Manshadi, M., Kazemi Esfeh, M. (2016). An experimental study on the evaluation of natural ventilation performance of a two-sided wind-catcher for various wind angles. Renewable Energy, 85, 1068-1078. doi: 10.1016/j.renene.2015.07.036
 • Ahmadikia, H., Moradi, A. & Hojjati M. (2012). Performance analysis of a wind-catcher with water spray. International Journal of Green Energy, 9 (2), 160-173. doi: 10.1080/15435075.2011.622019
 • Algburi, O.H.F. (2018). An energy simulation study: reducing cooling energy of residential buildings based on vernacular architecture and passive cooling techniques. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Allard, F. (2002). Natural ventilation in building: a design handbook (2. Baskı). Londra: James & James (Science Publishers) Ltd.
 • Allard, F., Ghiaus, C. (2005). Natural ventilation in the urban environment (1. Baskı). Bath: Bath Press.
 • Ali, C. & Özer, Y. S. (2012). Sıcak iklimlerde bina içi iklimlendirme için geleneksel bir sistem: Rüzgâr bacaları. Tesisat Mühendisliği, 127, 31-35.
 • Al-Megren, K.A. (1987). Wind towers for passive ventilation cooling in hot-arid regions. Doktora Tezi, The University of Michigan, Michigan.
 • Al-Shaali, R.K. (2006). Tools for natural ventilation in architecture. Doktora Tezi, University of California, California.
 • Asfour, O.S.M. (2006). Ventilation characteristics of buildings ıncorporating different configurations of curved roofs and wind catchers. Doktora Tezi, University of Nottingham Institute of Architecture, Nottingham.
 • Bahadori, M.N. (1978). Passive cooling systems in Iranian architecture. Scientific American, 238 (2), 144-154. doi: 10.1038/scientificamerican0278-144
 • Bahadori, M.N. (1979). N atural cooling in hot arid regions. Solar Energy Application in Buildings, 195-225. doi: 10.1016/B978-0-12-620860-3.50015-1
 • Bahadori, M. N. (1994). Viability of wind towers in achieving summer comfort in the hot arid regions of the Middle East. Renewable Energy, 5 (5-8), 879-892. doi: 10.1016/0960-1481(94)90108-2
 • Bahadori, M.N., Dehghani-sanij, A., Sayigh, A. (2014). Wind towers (1. Baskı). New York: Springer.
 • Bekleyen, A. & Melikoğlu, Y. (2019). Antik rüzgâr yakalayıcıların Anadolu’daki örnekleri: Şanlıurfa’nın badgelleri. Art-Sanat, 12, 109-128. doi: 10.26650/artsanat.2019.12.0007
 • Calautit, J. K. S. (2013). Integration and application of passive cooling within a wind tower. Doktora Tezi, The University of Leeds School of Civil Engineering, Leeds.
 • Chenari, B., Carrilho, J.D. & Gameiro da Silva, M. (2016). Towards sustainable, energy-efficient and healthy ventilation strategies in buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1426-1447. doi: 10.1016/j.rser.2016.01.074
 • Çakmanus, İ., (2005), Doğal Havalandırma Sistemleri ve Seçim Kriterleri. 20 Nisan 2023 tarihinde Termodinamik: https://www.termodinamik.info/teknik/dogal-havalandirma-sistemleri-ve-secim-kriterleri adresinden alındı.
 • Dehghani-sanij, A.R., Soltani, M. & Raahemifar, K. (2015). A new design of wind tower for passive ventilation in buildings to reduce energy consumption in windy regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 182-195. doi: 10.1016/j.rser.2014.10.018
 • Dehnavi, M., Hossein Ghadiri, M., Mohammadi, H. & Ghadiri, H. (2012). Study of wind catchers square plan: ınfluence of phisical parameters. International Journal of Modern Engineering Research, 2 (1), 559-564.
 • El-Shorbagy, A. (2010). Design with nature: Windcatcher as a paradigm of natural ventilation device in buildings. International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS, 10, 21-26.
 • Elzaidabi, A.A.M. (2008). Low energy, wind catcher assisted ındirect- evaporative cooling system for building applications. Doktora Tezi, University of Nottingham, Nottingham.
 • Fardeheb, F. (Eds). (2007). Examination and review of passive solar cooling strategies in MiddleEastern and North African vernacular architecture: Vol. 1-5. Proceedings of ISES World Congress 2007. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75997-3_508.
 • Fathy, H. (1973). Architecture for the poor an experiment in rural Egypt (1. Baskı). Londra: The University of Chicago Press Ltd.
 • Foruzanmehr, A. (2012). The wind-catcher: Users’ perception of a vernacular passive cooling system. Architectural Science Review, 55 (4), 250-258. doi: 10.1080/00038628.2012.722070
 • Foruzanmehr, A. (2018). Thermal comfort in hot dry climates traditional dwellings in Iran (1. Baskı). New York: Routledge.
 • Ghadiri, M., Lukman, N., Nik Ibrahim, N.L. & Aayani, R. (2011). The effect of wind catcher geometry on the indoor thermal behavior. 45th Annual Conference of the Australian and New Zealand Architectural Science Association, Sidney, Avustralya, 14-16 Kasım 2011, 1-11.
 • Ghaemmaghami, P.S. & Mahmoudi, M. (2005). Wind Tower A natural cooling system in Iranian traditional architecture, International Conference Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Santorini, Greece, 26-27-28 May 2005, 71-76.
 • Goudarzi, H., Mostafaeipour, A. (2017). Energy saving evaluation of passive systems for residential buildings in hot and dry regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 432-446. doi: 10.1016/j.rser.2016.10.002
 • Grosso, M. & Ahmadi, M. (2016). Potential cooling energy reduction by a one-channel wind tower: Case study modelling in South-Mediterranean climate. International Journal of Ventilation, 15, 267-287. doi: 10.1080/14733315.2016.1214397
 • Gut, P., Ackerknecht, D. (1993). Climate responsive building (1. Baskı). Gallen: Skat. Habıbzadeh, A. (2018). Konut yapılarında doğal havalandırmanın önemi ve badgir bağlamında günümüz koşullarında değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hosseini, S.H., Shokry, E., Ahmadian Hosseini, A.J., Ahmadi, G. & J.K. (2016). Evaluation of airflow and thermal comfort in buildings ventilated with wind catchers: Simulation of conditions in Yazd city, Iran. Energy for Sustainable Development, 35, 7-24. doi: 10.1016/j.esd.2016.09.005
 • Hughes, B.R., Calautit, J.K. & Ghani, S.A. (2012). The development of commercial wind towers for natural ventilation: A review. Applied Energy, 92, 606-627. doi:10.1016/j.apenergy.2011.11.066
 • Jomehzadeh, F., Nejat, P., Calautit, J.K., Yusof, M.B.M., Zaki, S.A., Hughes, B.R. & Yazid, M.N.A.W.M. (2017). A review on windcatcher for passive cooling and natural ventilation in buildings, part 1: indoor air quality and thermal comfort assessment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 736-756. doi: 10.1016/j.rser.2016.11.254
 • Jomehzadeh, F., Hussen, H.M., Calautit, J.K., Nejat, P. & Ferwati, M.S. (2020). Natural ventilation by windcatcher (badgir): A review on the impacts of geometry, microclimate and macroclimate. Energy & Buildings, 226, 1-21. doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110396
 • Karakatsanis, C., Bahadori, M.N., Vickery, B.J. (1986). Evaluation of pressure coefficients and estimation of air flow rates in buildings employing wind towers. Solar Energy, 37(5), 363–374. doi: 10.1016/0038-092x(86)90132-5
 • Kavraz, M. (2017). Rüzgâr kulelerinin teknik ve estetik açıdan değerlendirilmesi: İran’da Yezd kenti örneği, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26-27-28 Ekim 2017, 25-39.
 • Khalaj, R. (2018). Use and re-use of wind cathers as a natural ventilation and cooling system for residantial buildings. Doktora Tezi, Vienna University of Technology Eingereichht an der Technischen Universtat Wien Fakultat für Architektur und Raumplanung, Viyana.
 • Kilci, M. (2005). Güneş enerjisi kazanımlarına dayalı güneş bacalarının doğal havalandırma ve soğutma sistemine etkilerinin deneysel yolla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Kianersi, M. & Ahmadi, F. (2012). Some tips of sustainable evidence conforming to traditional Iranian architecture (wind tower, watering place). OIDA International Journal of Sustainable Development, 5, 41-46.
 • Kleiven, T. (2003). Natural ventilation in buildings-architectural concepts, consequences and possibilities. Doktora Tezi, Norwegian University of Science and Technology Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim.
 • Knauer, E. R. (1990). Wind towers in Roman wall paintings?. Metropolitan Museum Journal, 25, 5-20. doi: 10.2307/1512891
 • Kumar, R., Farhan, H.A., Nayak, S., Paswan, M., Achintya. (2021). Building design on wind driven natural ventilation with different simulation air model. Materials Today: Proceedings, 46, 6770-6774. doi: 10.1016/j.matpr.2021.04.336
 • Küçüker, S. (2019). Mimari tasarım sürecinde doğal havalandırma ilkeleri. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lechner, N. (2015). Heating, cooling, lighting sustainable design methods for architects (4. Baskı). New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
 • Mahdavinejad, M., Javanroodi, K., Ghasempoorabadi, M.H. & Bemanian, M. (2013). Evaluating the efficiency of Yazdi wind tower, an experimental study. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 23, 17-22.
 • Mahyari, A. (1996). The wind catcher a passive cooling device for hot arid climate. Doktora Tezi, The University Of Sydney Department Of Architectural And Design Science, Sidney.
 • Maleki, B.A. (2011). Wind catcher: Passive and low energy cooling system in Iranian vernacular architecture. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”, 8 (3), 130-137.
 • Maleki, B.A. (2013). Improve ventilation by wind tower (badgir) modified in Iranian hot and arid region. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”, 17 (5), 124-129.
 • Melikoğlu, Y. & Bekleyen, A. (2021). Şanlıurfa’nın geleneksel rüzgâr yakalayıcıları: Kaybolan bir geleneğin günümüze kadar gelen örnekleri. El-Cezeri, 8, 268-286. doi: 10.31202/ecjse.835131
 • Moghaddam, E. H., Amindeldar, S. & Besharatizadeh A. (2011). New approach to natural ventilation in public buildings inspired by Iranian’s traditional windcatcher. Procedia Engineering, 21, 42-52. doi: 10.1016/j.proeng.2011.11.1985
 • Mohamadabadi, H.D., Dehghan, A.A., Ghanbaran, A.H., Movahedi, A. & Mohamadabadi, A.D. (2018). Numerical and experimental performance analysis of a four-sided wind tower adjoining parlor and courtyard at different wind incident angles. Energy & Buildings, 172, 525-536. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.05.006
 • Montazeri, H. & Azizian, R. (2008). Experimental study on natural ventilation performance of one-sided wind catcher. Building and Environment, 43, 2193-2202. doi: 10.1016/j.buildenv.2008.01.005
 • Montazeri, H., Montazeri, F., Azizian, R. & Mostafavi, S. (2010). Two-sided wind catcher performance evaluation using experimental, numerical and analytical modeling. Renewable Energy, 35, 1424-1435. doi: 10.1016/j.renene.2009.12.003
 • Nejat, P., Jomehzadeh, F., Majid, M. Z. B. A. & Yusof, M. B. M. (2019). Windcatcher as sustainable passive cooling solution for natural ventilation in hot humid climate of Malaysia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 620, 1-9. doi: 10.1088/1757-899X/620/1/012087
 • Noble, A.G. (2007). Traditional buildings a global survey of structural forms and cultural functions (1. Baskı). New York: I.B.Tauris & Co Ltd.
 • Noroozi, A. (2019). Augmenting traditional wind catcher with combined evaporative cooling system and solar chimney. Doktora Tezi, National Technical University of Athens School of Architecture, Atina.
 • Obeidat, B., Kamal, H. & Almalkawi, A. (2021). CFD analysis of an innovative wind tower design with wind-inducing natural ventilation technique for arid climatic conditions. Journal of Ecological Engineering, 22 (2), 86-97. doi: 10.12911/22998993/130894
 • Örgev, Z. & Bayraktar, N.T. (2022). Evaluation of wind tower effectiveness in rammed earth building, Sixth Building Simulation and Optimisation Virtual Conference, Bath, Birleşik Krallık, 13-14 Aralık 2022, 1-7.
 • Passe, U., Battaglia, F. (2015). Designing spaces for natural ventilation (1. Baskı). New York: Routledge.
 • Petherbridge, G.T. (1978). Vernacular Architecture: The House and Society. Michell, G., (Ed.), Architecture of The Islamic World (1) içinde (s. 176-209). Londra: Thames&Hudson.
 • Pirhayati, M., Ainechi, S., Torkjazi, M. & Ashrafi, E. (2013). Ancient Iran, the origin land of wind catcher in the world. Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 5 (8), 433-439. doi: 10.19026/rjees.5.5671
 • Rabeharivelo, R., Kavraz, M. & Aygün, C. (2021). Thermal comfort in classrooms considering a traditional wind tower in Trabzon through simulation. Building Simulation, 15, 1-18. doi: 10.1007/s12273-021-0804-9
 • Roaf, S., Crichton, D., Nicol, F. (2009). Adapting buildings and cities for climate change a 21st century survival guide (2. Baskı). Oxford: Architectural Press.
 • Rudofsky, B. (1964). Architecture without architects, an introduction to nonpedigreed architecture (1. Baskı). New York: The Museum of Modern Art.
 • Saadatian, O., Haw, L.C., Sopian, K. & Sulaiman, M.Y. (2012). Review of windcatcher technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1477-1495. doi: 10.1016/j.rser.2011.11.037
 • Sayigh, A. (2014). Sustainability, energy and architecture case studies in realizing green buildings (1. Baskı). Oxford: Academic Press.
 • Soltani, M., Dehghani-Sanij, A., Sayadnia, A., Kashkooli, F.M., Gharali, K., Mahbaz, S. & Dusseault, M.B. (2018). Investigation of airflow patterns in a new design of wind tower with a wetted surface. Energies, 11, 1-23. doi: 10.3390/en11051100
 • Suleiman, S., Himmo, B. (2012). Direct comfort ventilation. Wisdom of the past and technology of the future (wind-catcher). Sustainable Cities and Society, 5, 8-15. doi: 10.1016/j.scs.2012.09.002
 • Tolba, M.M. (2014). Wind towers "wind catchers" a perfect example of sustainable architecture in Egypt. International Journal of Current Engineering and Technology, 4, 1-16.
 • Tsai, C.H. (2002). Natural ventilation in the high rise buildings for Taipei. Yüksek Lisans Tezi, University of Southern California Faculty of School of Architecture, California.
 • Zarandi, M. M. (2009). Analysis on Iranian wind catcher and ıts effect on natural ventilation as a solution towards sustainable architecture (case study: Yazd). Engineering and Technology, 54, 574-579.

An Evaluation of Traditional Ventilation Chimney Terminology

Year 2023, Volume: 11 Issue: 2, 163 - 180, 31.08.2023
https://doi.org/10.51664/artium.1286734

Abstract

Ventilation chimneys, the primary factor of traditional architectural identity, and designed for cooling, ventilation, and moistening indoors by heat difference depending on height or dynamics resulting from wind pressure in hot-dry climates required for cooling are mentioned with various names in the literature. In different studies, ventilation chimneys, named badgir (baudgeers) and malkaf (malqaf) originating from Iran and Egypt have been named wind towers, windcatchers, wind chimneys, and wind scoops. Determining the ventilation chimney system corresponding to these definitions, which are likely to be derived due to regional differences and the diversification of working principles, and evaluating their working principles will contribute to preventing conceptual confusion in this framework in the literature. This study aims to evaluate the principles of the form, working principles change, and name differentiation of ventilation chimneys from past to present through national and international literature studies and to create a classification in this context.

References

 • Abdallah Ali, A. A. (2021). The impact of using the wind catcher as a sustainable passive cooling technique in traditional house (Sudan-Khartoum). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Abdallah Ali, A.A. & Kurtay, C. (2021). Performance of the wind catcher in hot dry regions, Khartoum - Sudan. Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, 9 (1), 29-41.
 • Afshin, M., Sohankar, A., Dehghan Manshadi, M., Kazemi Esfeh, M. (2016). An experimental study on the evaluation of natural ventilation performance of a two-sided wind-catcher for various wind angles. Renewable Energy, 85, 1068-1078. doi: 10.1016/j.renene.2015.07.036
 • Ahmadikia, H., Moradi, A. & Hojjati M. (2012). Performance analysis of a wind-catcher with water spray. International Journal of Green Energy, 9 (2), 160-173. doi: 10.1080/15435075.2011.622019
 • Algburi, O.H.F. (2018). An energy simulation study: reducing cooling energy of residential buildings based on vernacular architecture and passive cooling techniques. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Allard, F. (2002). Natural ventilation in building: a design handbook (2. Baskı). Londra: James & James (Science Publishers) Ltd.
 • Allard, F., Ghiaus, C. (2005). Natural ventilation in the urban environment (1. Baskı). Bath: Bath Press.
 • Ali, C. & Özer, Y. S. (2012). Sıcak iklimlerde bina içi iklimlendirme için geleneksel bir sistem: Rüzgâr bacaları. Tesisat Mühendisliği, 127, 31-35.
 • Al-Megren, K.A. (1987). Wind towers for passive ventilation cooling in hot-arid regions. Doktora Tezi, The University of Michigan, Michigan.
 • Al-Shaali, R.K. (2006). Tools for natural ventilation in architecture. Doktora Tezi, University of California, California.
 • Asfour, O.S.M. (2006). Ventilation characteristics of buildings ıncorporating different configurations of curved roofs and wind catchers. Doktora Tezi, University of Nottingham Institute of Architecture, Nottingham.
 • Bahadori, M.N. (1978). Passive cooling systems in Iranian architecture. Scientific American, 238 (2), 144-154. doi: 10.1038/scientificamerican0278-144
 • Bahadori, M.N. (1979). N atural cooling in hot arid regions. Solar Energy Application in Buildings, 195-225. doi: 10.1016/B978-0-12-620860-3.50015-1
 • Bahadori, M. N. (1994). Viability of wind towers in achieving summer comfort in the hot arid regions of the Middle East. Renewable Energy, 5 (5-8), 879-892. doi: 10.1016/0960-1481(94)90108-2
 • Bahadori, M.N., Dehghani-sanij, A., Sayigh, A. (2014). Wind towers (1. Baskı). New York: Springer.
 • Bekleyen, A. & Melikoğlu, Y. (2019). Antik rüzgâr yakalayıcıların Anadolu’daki örnekleri: Şanlıurfa’nın badgelleri. Art-Sanat, 12, 109-128. doi: 10.26650/artsanat.2019.12.0007
 • Calautit, J. K. S. (2013). Integration and application of passive cooling within a wind tower. Doktora Tezi, The University of Leeds School of Civil Engineering, Leeds.
 • Chenari, B., Carrilho, J.D. & Gameiro da Silva, M. (2016). Towards sustainable, energy-efficient and healthy ventilation strategies in buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1426-1447. doi: 10.1016/j.rser.2016.01.074
 • Çakmanus, İ., (2005), Doğal Havalandırma Sistemleri ve Seçim Kriterleri. 20 Nisan 2023 tarihinde Termodinamik: https://www.termodinamik.info/teknik/dogal-havalandirma-sistemleri-ve-secim-kriterleri adresinden alındı.
 • Dehghani-sanij, A.R., Soltani, M. & Raahemifar, K. (2015). A new design of wind tower for passive ventilation in buildings to reduce energy consumption in windy regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 182-195. doi: 10.1016/j.rser.2014.10.018
 • Dehnavi, M., Hossein Ghadiri, M., Mohammadi, H. & Ghadiri, H. (2012). Study of wind catchers square plan: ınfluence of phisical parameters. International Journal of Modern Engineering Research, 2 (1), 559-564.
 • El-Shorbagy, A. (2010). Design with nature: Windcatcher as a paradigm of natural ventilation device in buildings. International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS, 10, 21-26.
 • Elzaidabi, A.A.M. (2008). Low energy, wind catcher assisted ındirect- evaporative cooling system for building applications. Doktora Tezi, University of Nottingham, Nottingham.
 • Fardeheb, F. (Eds). (2007). Examination and review of passive solar cooling strategies in MiddleEastern and North African vernacular architecture: Vol. 1-5. Proceedings of ISES World Congress 2007. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75997-3_508.
 • Fathy, H. (1973). Architecture for the poor an experiment in rural Egypt (1. Baskı). Londra: The University of Chicago Press Ltd.
 • Foruzanmehr, A. (2012). The wind-catcher: Users’ perception of a vernacular passive cooling system. Architectural Science Review, 55 (4), 250-258. doi: 10.1080/00038628.2012.722070
 • Foruzanmehr, A. (2018). Thermal comfort in hot dry climates traditional dwellings in Iran (1. Baskı). New York: Routledge.
 • Ghadiri, M., Lukman, N., Nik Ibrahim, N.L. & Aayani, R. (2011). The effect of wind catcher geometry on the indoor thermal behavior. 45th Annual Conference of the Australian and New Zealand Architectural Science Association, Sidney, Avustralya, 14-16 Kasım 2011, 1-11.
 • Ghaemmaghami, P.S. & Mahmoudi, M. (2005). Wind Tower A natural cooling system in Iranian traditional architecture, International Conference Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Santorini, Greece, 26-27-28 May 2005, 71-76.
 • Goudarzi, H., Mostafaeipour, A. (2017). Energy saving evaluation of passive systems for residential buildings in hot and dry regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 432-446. doi: 10.1016/j.rser.2016.10.002
 • Grosso, M. & Ahmadi, M. (2016). Potential cooling energy reduction by a one-channel wind tower: Case study modelling in South-Mediterranean climate. International Journal of Ventilation, 15, 267-287. doi: 10.1080/14733315.2016.1214397
 • Gut, P., Ackerknecht, D. (1993). Climate responsive building (1. Baskı). Gallen: Skat. Habıbzadeh, A. (2018). Konut yapılarında doğal havalandırmanın önemi ve badgir bağlamında günümüz koşullarında değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hosseini, S.H., Shokry, E., Ahmadian Hosseini, A.J., Ahmadi, G. & J.K. (2016). Evaluation of airflow and thermal comfort in buildings ventilated with wind catchers: Simulation of conditions in Yazd city, Iran. Energy for Sustainable Development, 35, 7-24. doi: 10.1016/j.esd.2016.09.005
 • Hughes, B.R., Calautit, J.K. & Ghani, S.A. (2012). The development of commercial wind towers for natural ventilation: A review. Applied Energy, 92, 606-627. doi:10.1016/j.apenergy.2011.11.066
 • Jomehzadeh, F., Nejat, P., Calautit, J.K., Yusof, M.B.M., Zaki, S.A., Hughes, B.R. & Yazid, M.N.A.W.M. (2017). A review on windcatcher for passive cooling and natural ventilation in buildings, part 1: indoor air quality and thermal comfort assessment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 736-756. doi: 10.1016/j.rser.2016.11.254
 • Jomehzadeh, F., Hussen, H.M., Calautit, J.K., Nejat, P. & Ferwati, M.S. (2020). Natural ventilation by windcatcher (badgir): A review on the impacts of geometry, microclimate and macroclimate. Energy & Buildings, 226, 1-21. doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110396
 • Karakatsanis, C., Bahadori, M.N., Vickery, B.J. (1986). Evaluation of pressure coefficients and estimation of air flow rates in buildings employing wind towers. Solar Energy, 37(5), 363–374. doi: 10.1016/0038-092x(86)90132-5
 • Kavraz, M. (2017). Rüzgâr kulelerinin teknik ve estetik açıdan değerlendirilmesi: İran’da Yezd kenti örneği, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26-27-28 Ekim 2017, 25-39.
 • Khalaj, R. (2018). Use and re-use of wind cathers as a natural ventilation and cooling system for residantial buildings. Doktora Tezi, Vienna University of Technology Eingereichht an der Technischen Universtat Wien Fakultat für Architektur und Raumplanung, Viyana.
 • Kilci, M. (2005). Güneş enerjisi kazanımlarına dayalı güneş bacalarının doğal havalandırma ve soğutma sistemine etkilerinin deneysel yolla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Kianersi, M. & Ahmadi, F. (2012). Some tips of sustainable evidence conforming to traditional Iranian architecture (wind tower, watering place). OIDA International Journal of Sustainable Development, 5, 41-46.
 • Kleiven, T. (2003). Natural ventilation in buildings-architectural concepts, consequences and possibilities. Doktora Tezi, Norwegian University of Science and Technology Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim.
 • Knauer, E. R. (1990). Wind towers in Roman wall paintings?. Metropolitan Museum Journal, 25, 5-20. doi: 10.2307/1512891
 • Kumar, R., Farhan, H.A., Nayak, S., Paswan, M., Achintya. (2021). Building design on wind driven natural ventilation with different simulation air model. Materials Today: Proceedings, 46, 6770-6774. doi: 10.1016/j.matpr.2021.04.336
 • Küçüker, S. (2019). Mimari tasarım sürecinde doğal havalandırma ilkeleri. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lechner, N. (2015). Heating, cooling, lighting sustainable design methods for architects (4. Baskı). New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
 • Mahdavinejad, M., Javanroodi, K., Ghasempoorabadi, M.H. & Bemanian, M. (2013). Evaluating the efficiency of Yazdi wind tower, an experimental study. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 23, 17-22.
 • Mahyari, A. (1996). The wind catcher a passive cooling device for hot arid climate. Doktora Tezi, The University Of Sydney Department Of Architectural And Design Science, Sidney.
 • Maleki, B.A. (2011). Wind catcher: Passive and low energy cooling system in Iranian vernacular architecture. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”, 8 (3), 130-137.
 • Maleki, B.A. (2013). Improve ventilation by wind tower (badgir) modified in Iranian hot and arid region. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”, 17 (5), 124-129.
 • Melikoğlu, Y. & Bekleyen, A. (2021). Şanlıurfa’nın geleneksel rüzgâr yakalayıcıları: Kaybolan bir geleneğin günümüze kadar gelen örnekleri. El-Cezeri, 8, 268-286. doi: 10.31202/ecjse.835131
 • Moghaddam, E. H., Amindeldar, S. & Besharatizadeh A. (2011). New approach to natural ventilation in public buildings inspired by Iranian’s traditional windcatcher. Procedia Engineering, 21, 42-52. doi: 10.1016/j.proeng.2011.11.1985
 • Mohamadabadi, H.D., Dehghan, A.A., Ghanbaran, A.H., Movahedi, A. & Mohamadabadi, A.D. (2018). Numerical and experimental performance analysis of a four-sided wind tower adjoining parlor and courtyard at different wind incident angles. Energy & Buildings, 172, 525-536. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.05.006
 • Montazeri, H. & Azizian, R. (2008). Experimental study on natural ventilation performance of one-sided wind catcher. Building and Environment, 43, 2193-2202. doi: 10.1016/j.buildenv.2008.01.005
 • Montazeri, H., Montazeri, F., Azizian, R. & Mostafavi, S. (2010). Two-sided wind catcher performance evaluation using experimental, numerical and analytical modeling. Renewable Energy, 35, 1424-1435. doi: 10.1016/j.renene.2009.12.003
 • Nejat, P., Jomehzadeh, F., Majid, M. Z. B. A. & Yusof, M. B. M. (2019). Windcatcher as sustainable passive cooling solution for natural ventilation in hot humid climate of Malaysia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 620, 1-9. doi: 10.1088/1757-899X/620/1/012087
 • Noble, A.G. (2007). Traditional buildings a global survey of structural forms and cultural functions (1. Baskı). New York: I.B.Tauris & Co Ltd.
 • Noroozi, A. (2019). Augmenting traditional wind catcher with combined evaporative cooling system and solar chimney. Doktora Tezi, National Technical University of Athens School of Architecture, Atina.
 • Obeidat, B., Kamal, H. & Almalkawi, A. (2021). CFD analysis of an innovative wind tower design with wind-inducing natural ventilation technique for arid climatic conditions. Journal of Ecological Engineering, 22 (2), 86-97. doi: 10.12911/22998993/130894
 • Örgev, Z. & Bayraktar, N.T. (2022). Evaluation of wind tower effectiveness in rammed earth building, Sixth Building Simulation and Optimisation Virtual Conference, Bath, Birleşik Krallık, 13-14 Aralık 2022, 1-7.
 • Passe, U., Battaglia, F. (2015). Designing spaces for natural ventilation (1. Baskı). New York: Routledge.
 • Petherbridge, G.T. (1978). Vernacular Architecture: The House and Society. Michell, G., (Ed.), Architecture of The Islamic World (1) içinde (s. 176-209). Londra: Thames&Hudson.
 • Pirhayati, M., Ainechi, S., Torkjazi, M. & Ashrafi, E. (2013). Ancient Iran, the origin land of wind catcher in the world. Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 5 (8), 433-439. doi: 10.19026/rjees.5.5671
 • Rabeharivelo, R., Kavraz, M. & Aygün, C. (2021). Thermal comfort in classrooms considering a traditional wind tower in Trabzon through simulation. Building Simulation, 15, 1-18. doi: 10.1007/s12273-021-0804-9
 • Roaf, S., Crichton, D., Nicol, F. (2009). Adapting buildings and cities for climate change a 21st century survival guide (2. Baskı). Oxford: Architectural Press.
 • Rudofsky, B. (1964). Architecture without architects, an introduction to nonpedigreed architecture (1. Baskı). New York: The Museum of Modern Art.
 • Saadatian, O., Haw, L.C., Sopian, K. & Sulaiman, M.Y. (2012). Review of windcatcher technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1477-1495. doi: 10.1016/j.rser.2011.11.037
 • Sayigh, A. (2014). Sustainability, energy and architecture case studies in realizing green buildings (1. Baskı). Oxford: Academic Press.
 • Soltani, M., Dehghani-Sanij, A., Sayadnia, A., Kashkooli, F.M., Gharali, K., Mahbaz, S. & Dusseault, M.B. (2018). Investigation of airflow patterns in a new design of wind tower with a wetted surface. Energies, 11, 1-23. doi: 10.3390/en11051100
 • Suleiman, S., Himmo, B. (2012). Direct comfort ventilation. Wisdom of the past and technology of the future (wind-catcher). Sustainable Cities and Society, 5, 8-15. doi: 10.1016/j.scs.2012.09.002
 • Tolba, M.M. (2014). Wind towers "wind catchers" a perfect example of sustainable architecture in Egypt. International Journal of Current Engineering and Technology, 4, 1-16.
 • Tsai, C.H. (2002). Natural ventilation in the high rise buildings for Taipei. Yüksek Lisans Tezi, University of Southern California Faculty of School of Architecture, California.
 • Zarandi, M. M. (2009). Analysis on Iranian wind catcher and ıts effect on natural ventilation as a solution towards sustainable architecture (case study: Yazd). Engineering and Technology, 54, 574-579.
There are 73 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Zeynep Örgev 0009-0006-3266-3564

Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar 0000-0003-0059-5721

Publication Date August 31, 2023
Acceptance Date August 5, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA Örgev, Z., & Türkmenoğlu Bayraktar, N. (2023). Geleneksel Havalandırma Bacası Terminolojisine Yönelik Bir Değerlendirme. Artium, 11(2), 163-180. https://doi.org/10.51664/artium.1286734

Artium is an OAJ supported by Hasan Kalyoncu University

Open access articles in Artium are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeriatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). 

28842https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/