Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 12 - 24 2019-02-21

Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği
Multi-directional Evaluation in the Conservation and re-Function of Historical Building: A Case Study of Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Pasha Kulliye

İlknur ACAR ATA [1] , Bahtiyar EROĞLU [2]

56 199

Tarihi yapıların günümüzde varlıklarını sürdürebilmeleri, sürekli bakım onarım ve restorasyon çalışmaları ile birlikte verilen yeni işlev ile sağlamaktadır. Tarihi yapıya verilen yeni fonksiyonun değerlendirilmesi bütünleşik bir ilişkiye sahiptir ve yapının sürdürebilirliğine dönük çoklu problemlerin çözümü bu değerlendirmenin sonuçlarına göre ele alınmalıdır.  Niğde İli Ulukışla İlçesi’nde bulunan Öküz Mehmet Paşa Külliyesi’nin geçmişte konaklama, ticaret ve ibadet fonksiyonlarını sağlayan mimari birimleri, zaman içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve yerel yönetimin yapıyı koruma ve yaşatma odaklı tutumuyla birçok işlev değişikliği geçirdiği için örneklem olarak seçilmiştir. Bu tarihi külliyenin fonksiyonunu sürdüren ve farklı fonksiyonla işlevlendirilen mimari birimleri, kullanılan yeniden işlevlendirme odağında mimari, kentsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden değerlendirme ve bunun sonucunda öneriler geliştirme amaçlı bu çalışmada irdelenmiştir. Değerlendirme sonucunda yapılan öneriler yeniden kullanım değerleri belirlemede verilen kararların ve uygulamaların yapı birimleri içerisinde ilişkili, kente ve kentliye ait kullanım sıklığını ve ekonomik ve sosyal getiriyi artıracak kültürel birlikteliği yansıtıcı fonksiyonlar yönünde olmuştur.

The historical buildings can survive today, is provided with the new function that comes with the continuous maintenance and restoration works. The evaluation of the new function given to the historical structure has an integrated relationship and the solution of the multiple problems related to the sustainability of the structure should be dealt with according to the results of this evaluation. The architectural units that provide accommodation, trade and worship functions of the Öküz Mehmet Pasha Social Complex in the Ulukışla Niğde, have been selected as a sample since it has undergone many functional changes with the attitude of the General Directorate of Foundations and its local government towards the protection and survival of the structure. In this study, the architectural units, which function as functions of this historical complex and are re-functioned, were examined in the context of the re-functionalization, which were used in order to evaluate architectural, urban, cultural, social and economic aspects and to develop suggestions. As a result of the evaluation, the suggestions made in determining the values of re-use were in the direction of reflecting the cultural coexistence which will increase the frequency of usage and the economic and social returns associated with the city and the citizens.

 • 1. Akozan, F. (1969). Türk Külliyeleri. Vakıflar Dergisi, Ⅷ.
 • 2. Altınoluk, Ü. (1998). Binalarda Yeniden Kullanım. İstanbul: YEM Yayınevi.
 • 3. Aslanapa, O. (1986). Osmanlı devri Mimarisi. İstanbul: Inkilap Yayınevi.
 • 4. Bullen, P. A., & Love, P. E. D. (2011). Adaptive reuse of heritage buildings. Structural Survey, 29(5), 411-421.
 • 5. Cooper, I. (2001). Post-occupancy evaluation-where are you? Building Research and Information, 29(2), 158-163.
 • 6. Çelebi, E. (1970). Evliya Çelebi Seyahatnamesi. İstanbul: Zuhuri Danışman.
 • 7. Darmawan, E., & Murtini, T. W. (2017). The Problem Change Function of Heritage Building at the Old Cities in Central Java. European Journal of Interdisciplinary Studies, 9(1), 142-152.
 • 8. Elsorady, D. (2014). Assessment of the compatibility of new uses for heritage buildings: the example of Alexandria National Museum, Alexandria, Egypt. Journal of Cultural Heritage, 15, 511–521.
 • 9. Gabriel, A. (1962). Niğde Tarihi. Ankara: Bengi Matbaası.
 • 10. Genceci, T. R. (1974). Osmanlılarda Külliye Mimarisinin Gelişimi. (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi.
 • 11. Gültekin, R. E. (2001). Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa Menzil Külliyesi Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları
 • 12. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi. URL:http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/TR,74361/ulukisla-okuz-mehmet-pasa-kulliyesi.html
 • 13. Niğde Kültü Turizm Müdürlüğü. Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi. URL:http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/Eklenti/48878,kervansaraypdf.pdf?0
 • 14. Özsoylu, S. (2007). Ulukışla (Niğde) İlçesi'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. (Yüksek Lisans), Selçuk Üniversitesi.
 • 15. Öztürk, N. (1988). Ankara'nın Kuruluşunda Vakıfların Rolü. VAkıflar Dergisi, 20, 329-346.
 • 16. Sınmaz, S. (2017). Külliyelerin Mekansal Tasarımı, Anadolu’da Külliyelerin Gelişim Süreci ve Kentsel Tasarım Kurgusu. Kent Akademisi | Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 10(4).
 • 17. Türkiye Cumhuriyeti Ulukışla Kaymakamlığı. KervansarayURL: http://www.ulukisla.gov.tr/kervansaray
 • 18. Türkiye Kültür Portalı. Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi. URL:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nigde/gezilecekyer/ulukisla-mehmet-pasa-kulliyesi.
 • 19. Ulukışla Belediyesi. Ulukışla Tarihçe. URL : http://www.ulukisla.bel.tr/sehir/tarihce/21/
 • 20. Wang, H.-J., & Zeng, Z.-T. (2010). A multi-objective decision-making process for reuse selection of historic buildings. Expert Systems with Applications, 37, 1241–1249.
 • 21. Yılmaz, A. (2001). Osmanlı Mimarisinde Külliye Olgusu ve Atik Valide Külliyesi Örneği. (Yüksek Lisans), Mimar Sinan Üniversitesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İlknur ACAR ATA (Primary Author)
Institution: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Bahtiyar EROĞLU
Institution: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 21, 2019

Bibtex @research article { artium497728, journal = {Artium}, issn = {}, eissn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {12 - 24}, doi = {}, title = {Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği}, key = {cite}, author = {ACAR ATA, İlknur and EROĞLU, Bahtiyar} }
APA ACAR ATA, İ , EROĞLU, B . (2019). Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği. Artium, 7 (1), 12-24. Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/issue/43057/497728
MLA ACAR ATA, İ , EROĞLU, B . "Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği". Artium 7 (2019): 12-24 <http://artium.hku.edu.tr/issue/43057/497728>
Chicago ACAR ATA, İ , EROĞLU, B . "Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği". Artium 7 (2019): 12-24
RIS TY - JOUR T1 - Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği AU - İlknur ACAR ATA , Bahtiyar EROĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 24 VL - 7 IS - 1 SN - -2147-6683 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artium Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği %A İlknur ACAR ATA , Bahtiyar EROĞLU %T Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği %D 2019 %J Artium %P -2147-6683 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ACAR ATA, İlknur , EROĞLU, Bahtiyar . "Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği". Artium 7 / 1 (February 2019): 12-24.
AMA ACAR ATA İ , EROĞLU B . Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği. Artium. 2019; 7(1): 12-24.
Vancouver ACAR ATA İ , EROĞLU B . Tarihi Yapıların Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesinde Çok Yönlü Değerlendirme: Niğde Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Örneği. Artium. 2019; 7(1): 24-12.