Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 77 - 87 2020-08-30

Perception and Emotion Effects of Different Urban Uses
Farklı Kentsel Kullanımların Algı-Duygu Etkileri

Esra ÖZHANCI [1]


Urban landscapes; ecological and socioeconomic multidimensional landscapes that involve many private or public uses, where landscape elements interact, shaped by the geographical and cultural structure in which they are located. These multi-stakeholder landscapes are located within a framework of many factors in terms of landscape quality. For these areas, it is necessary to approach in a different perspective from the evaluation studies for natural / rural areas. In this study, the landscapes in the city in the example of Nevsehir were classified according to the scoring technique in this scale with the expert evaluation. In addition, participant assessment was applied with The Affect Grid Method. It has been revealed that natural and cultural elements are effective together, the feeling of pleasure is effective in perception, and the sense of relaxation is parallel to the landscape value. The fact that urban landscapes with positive natural and cultural unity, high landscape value, sustainable, enjoyable and remarkably designed, are effective in the city have positive results in terms of the perception / emotional state of the user.
Kentsel peyzajlar; özel veya kamusal çok sayıda kullanım içeren, peyzaj unsurlarının etkileşim içinde olduğu, bulunduğu coğrafya ve kültürel yapının şekillendirdiği, ekolojik ve sosyo-ekonomik çok yönlü peyzajlardır. Bu çok paydaşlı peyzajlar, peyzaj kalitesi açısından çok sayıda etkenin oluşturduğu bir çerçeve içinde yer almaktadırlar. Bu alanlar için, doğal/kırsal alanlar için yapılan değerlendirme çalışmalarından farklı bir perspektif içinde yaklaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada; uzman değerlendirme ile Nevşehir kenti örneğinde kent içinde yer alan peyzajlar, bu ölçekte yer alan puanlama tekniği doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Ayrıca Etki Gridi Yöntemi ile katılımcı değerlendirmesi uygulanmıştır. Doğal ve kültürel unsurların bir arada etkin olduğu, keyif alma duygusunun algıda etkin olduğu, rahatlama duygusunun peyzaj değeri ile paralelliği ortaya çıkmıştır. Pozitif doğal ve kültürel birliktelikleri öne çıkan, peyzaj değeri yüksek, sürdürülebilir, keyif verici olduğu düzeyde dikkat çekici, rahatlatıcı biçimde tasarlanmış kentsel peyzajların kentte etkin olması, kullanıcının algısal/duygusal durumu açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.
  • 1) Anonim (2019) Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İnternet Sitesi. https://biruni.tuik.gov.tr
  • 2) Arrıaza, M., Canas-Ortega, J.F., Canas-Madueno, J.A. and Ruız-Avıles, P. (2004) Assessing the visual quality of rural landscapes. Landscape Urban Plan. 69, 115–125
  • 3) Chen, B., Ochıeng A. A. and Bao, Z. (2009). Assessment of aesthetic quality and multiple functions of urban green space from the users’ perspective: The case of Hangzhou Flower Garden, China. Landscape and Urban Planning 93, 76–82
  • 4) Danıel, T.C. (2001) Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century. Landscape Urban Plan. 54, 267–281
  • 5) Dearden, P. (1985) Philosophy, theory, and method in landscape evaluation. Can. Geogr. 29, 263–265
  • 6) Erdoğan, E. (2006) Çevre ve Kent Estetiği. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:9
  • 7) Franco, D., Franco, D., Mannıno, I. and Zanetto, G. (2003) The impact of agroforestry networks on scenic beauty estimation: the role of a landscape ecological network on a socio-cultural process. Landscape Urban Plan. 62, 119–138
  • 8) Hall, F.C. (2001) Ground-based photograph monitoring. United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, General Technical Report, PNW-GTR-503, May 2001
  • 9) Karagüler, S. ve Korgavuş, B. (2014) Kent Kimliğinin Kent Peyzajı Üzerinde Olusturduğu Etkiler, Silüetler, Görünümler ve Dengeleri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Part:C, Tasarım Ve Teknoloji, 2(2):, 203-212
  • 10) Nasar J.L. (1984) Visual preferences in urban street scenes: a cross-cultural comparison between Japan and the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology 15, 79 – 93
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2789-6380
Author: Esra ÖZHANCI (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2020

APA Özhancı, E . (2020). Farklı Kentsel Kullanımların Algı-Duygu Etkileri . Artium , 8 (2) , 77-87 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/56173/687151