Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 42 - 60 2017-02-24

The Use of Accessibility Criteria in the Feedback Processes of the Master Plan: The Case of Tekirdağ / Süleymanpaşa
Nazım İmar Planı Geri Besleme Süreçlerinde Erişilebilirlik Ölçütlerinin Kullanılması: Tekirdağ-Süleymanpaşa Örneği

Görkem GÜLHAN [1]


In this study, zonal accessibility based performance indicators have been generated by using the relation between 1/5000 scaled Tekirdag Land Use Plan and 2015 Urban Public Transport Plan. The areal amount of residential areas which take place in land use plan have been requisitioned and new land use proposals have been generated. Accordingly, required spatial data have been obtained from land use plan and impedance factors have been obtained from public transport studies. Thus, a transportation based feedback process which evaluates the spatial interaction has been performed for 1/5000 Scaled Land Use Plan of Suleymanpasa.

Bu çalışmada, Tekirdağ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyonu Projesi çalışmaları arasında ilişki kurulup, iki plan türünden de veriler kullanılarak erişilebilirlik ölçütlerine dayalı ve bölge bazlı verimlilik göstergeleri yaratılmıştır. İmar planında yer alan konut alanlarının büyüklük ve konumları potansiyel erişilebilirlik ölçütleri kapsamında sorgulanarak yeni düzenleme önerileri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan mekânsal veriler nazım imar planından, mesafeye dayalı veriler ise toplu taşıma planlaması çalışmalarından elde edilmiştir. Böylece 1/5000 Ölçekli Süleymanpaşa Nazım İmar Planı için daha analitik, mekânsal etkileşimi sürece dâhil eden ve ulaşım eksenli bir geri bildirim aracı geliştirilmiştir.

  • Ben-Akiva M, Lerman SR. Disaggregate Travel and Mobility Choice Models and Measures of Accessibility. In: Hensher DA, Sopher PR. (Eds.), Behavioural Travel Modelling, Croom Helm, Andover, Hants, pp. 654–679, 1979.
  • Burns, LD. Transportation, Temporal and Spatial Components of Accessibility. Toronto: Lexington Boks, 1979.
  • Çubukcu M. Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler. Ankara, Türkiye, ODTÜ Yayıncılık, 2008.
  • Dalvi MQ, Martin KM. "The Measurement of Accessibility: Some Preliminary Results." Transportation 5, 17–42, 1976.
  • Geurs KT, Ritsema van Eck JR. "Accessibility Measures: Review and Applications. RIVM, Bilthoven, 2001.
  • Geurs KT, Van Wee B. "Accessibility Evaluation of Land-use and Transport Strategies: Review and research directions" Journal of Transport Geography, 12, pp. 127–140, 2004.
  • Gulhan G. "Yol Kenarı Parklanmanın Trafik Akışına Olan Etkilerinin İncelenmesi: Tekirdağ Örneği". 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon, 13-14 Kasım, 2015.
  • Gulhan G, Ceylan H, Haldenbilen S. “Evaluation of Residential Area Proposals Using Spatial Interaction Measure: Case Study of Denizli, Turkey”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 111, 604–613, 2014.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Görkem GÜLHAN
Kurum: PAMUKKALE UNIV

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Şubat 2017

APA Gülhan, G . (2017). The Use of Accessibility Criteria in the Feedback Processes of the Master Plan: The Case of Tekirdağ / Süleymanpaşa . Artium , 5 (1) , 42-60 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/tr/pub/issue/27867/295060